اطلاعات کنفرانس

ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

تاریخ برگزاری: 29 دی 1401
تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401
تعداد صفحات: 353
تعداد مقالات :38
نمایش مقالات: 10221
شناسه ملی این کنفرانس: HCSCONF06
نویسندگان مشارکت کننده: 117 پژوهشگر

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 38