اطلاعات کنفرانس

دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

محل برگزاری: ساری
تاریخ برگزاری: 4 اردیبهشت 1398
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1398
تعداد صفحات: 565
تعداد مقالات :565
نمایش مقالات: 417255
شناسه ملی این کنفرانس: SRMMED22
نویسندگان مشارکت کننده: 1,746 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نتایج 1 تا 50 از مجموع 565