آقای مهندس سجاد شفیعی

Engineer sajjad shafiee

رئیس دانشکده فنی ممسنی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (19893)

12
5
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور (1376-1380)
  • سابقه تدریس در دانشکده فنی ممسنی (1381-1392)
  • سابقه تدریس در مجتمع آموزش عالی ممسنی (1390-1396)