تاثیر تعاملات پلیس ایران و عراق بر توسعه گردشگری مذهبی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 320

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF02_042

تاریخ نمایه سازی: 7 دی 1398

چکیده مقاله:

هدف: موضوع گردشگری مذهبی، از جمله مبانی است که به کررات توسط دانشگاهیان، محققان، مجریان امور مورد استفاده قرار گرفته است اما تا به حال کسی به دنبال شفاف سازی و نمایان سازی واقعیت مورد انتظار از این واژه نبوده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تعاملات پلیس ایران و عراق بر توسعه گردشگری مذهبی میباشد.روش: یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی در این تحقیق بکار برده شده است. پژوهش حاضر برمبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش در زمره پژوهشهای آمیخته (کیفی و کمی) است. این پژوهش در بین نیروهای امنیتی ایرانی و عراقی انجام گرفته است و کلیه نیروهای امنیتی ایرانی و عراقی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادهاند که با توجه به ایامی عادی و غیرمناسبتی در بازه زمانی تحقیق که پنج ماه نخست سال 1398 میباشد حدود 130 نیروی ایرانی و 130 نیروی عراقی میباشند لذا با استفاده از فرمول کوکران 97 نیروی امنیتی ایرانی و 97 نیروی امنیتی عراقی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب شده و پرسشنامهای محقق ساخته که مجموعا0 در 30 سوال میباشد بین آنها توزیع شد. این پژوهش توسط نرم افزار Spss نسخه 24 اجرا و تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان میدهد که در کل تعاملات پلیس ایران و عراق از رهگذر تصویرسازی ایجابی از جنبه های رفتاری، اطلاع رسانی و امنیتی موجب تاثیر مثبت بر گردشگری مذهبی شده است، پلیس ایران بر توسعه امنیت و توسعه گردشگری مذهبی در عراق تاثیر دارد و پلیس عراق بر توسعه امنیت و توسعه گردشگری مذهبی در عراق تاثیر دارد.نتیجه گیری: توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و نیز زمانی گردشگری در کشور رونق می یابد که توجه دولت آن برای تامین امنیت گردشگری بیشتر شده باشد. بنابراین گردشگری ارتباط مستقیم با مقوله امنیت دارد به ویژه گردشگری مذهبی در کشور ناامنی مانند عراق.

کلیدواژه ها:

تعاملات پلیس ایران و عراق ، گردشگری مذهبی ، نیروهای امنیتی ، پلیس ، توسعه امنیت

نویسندگان

محمدرضا دهشیری

دانشیار علوم سیاسی، دانشکده روابط بین المل

محمدرضا بهارلو

کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب