کوتاه مدت گرایی و بلند مدت گرایی و تاثیر آن در فرایند توسعه سرمایه انسانی در سازمان شهرداری مهاباد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 692

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC09_046

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در دهه 1980 مدل های رشد درونزا مطرح شد که در این تئوری، سرمایه به مفهوم عام شامل سرمایه انسانی تعریف شد و سرمایه انسانی همپای تکنولوژی به عنوان متغیرهای درونزا در مدل رشد در نظر گرفته شدند. پس از آن نیز نقش و اهمیت نیروی انسانی در توسعه به تدریج مورد تاکید قرار گرفت، با این روند تئوری های مبتنی بر منابع انسانی (علاوه بر سرمایه) با وضعیت کشورهای در حال توسعه که دارای سرمایه اندک و نیروی انسانی فراوان هستند، سازگاری بیشتری پیدا کرد و به تبع آن سازمان ها برای توسعه سرمایه انسانی خود دست به برنامه ریزی های استراتژیک زدند که در این مقاله نیز به بررسی تاثیر کوتاه مدت گرایی و بلند مدت گرایی در فرایند توسعه سرمایه انسانی پرداخته شده است، روش انجام این مقاله بر مبنای هدف، از نوع کاربردی می باشد و بر مبنای جت گیری توصیفی-تحلیلی می باشد برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای(مقاله و مراجعه به سایت های علمی و ...) و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موجود از نرم افزار SPSS ( آزمون تی و تکنیک رتبه بندی فریدمن و رگرسیون) بهره گرفته شده است. در ادامه نتایج حاکی از آن است که براساس معناداری آزمون هر کدام از شاخص های بلند مدت گرایی و کوتاه مدت گرایی در فرایند توسعه سرمایه انسانی تاثیر دارند و براساس تکنیک مدل رگرسیونی درمی یابیم که شاخص های بلند مدت گرایی تاثیر بیشتری در فرایند توسعه منابع انسانی دارند و شهرداری باید برنامه ریزی خاصی برای شاخص های کوتاه مدت گرایی داشته باشد و برنامه های بلند مدت را غنی تر کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهران مولوی

دکتری مدیریت صنعتی- استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد- استان اذربایجان غربی-ایران

محمد ایرانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد مهاباد

احد محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد مهاباد

امیر عبدالحسین پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد مهاباد