ژنز و تاثیرات معادن گچ خاکی بر اکوسیستم ( مطالعه موردی معدن گچ خاکی کمشچه اصفهان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD04_085

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

چکیده مقاله:

شناسایی مواد موجود در گچ خاکی و اثرهای زیست محیطی آن اهمیت زیادی در جلوگیری از آلوده شدن منابع خاک و آب دارد. وجود بیش از حد استاندارد فلزات سنگین، بعنوان یکی از شاخصهای آلودگی مورد توجه است. محل ذخیره گچ خاکی در فاصله حدود 50 کیلومتری شمال شرق اصفهان و در بالا دست شهر کمشچه قرار گرفته است. به منظور آنالیز فلزات سنگین، از خاک محدوده مورد مطالعه، ده نمونه برداشت شده و به آزمایشگاه منتقل گردید. اندازه گیری مقدار فلزات سنگین به روش ICP انجام گرفت. سپس نقشه های درونیابی برای آنها ترسیم گردید تا شیب حرکت عناصر و انتقال آنها و یا باقیمانده در منطقه برای نتیجه گیری نهایی مشخص شود. نتایج حاصل از آنالیزهای انجام شده در آزمایشگاه بر روی نمونه های گچ خاکی ، نشان داده که میزان عنصرهای لیتیم، استرونسیم، آرسنیک، تیتانیم، توریم ،و اورانیوم نسبت به مقدار حد استاندارد برای خاک و انسان افزایش دارد. به دلیل افزایش بیش از حد مجاز عناصر یاد شده موجود در گچ خاکی نسبت به معیارهای جهانی، و نفوذ آن به منابع خاک و آب محدوده پیرامون، در مدت زمان طولانی آلودگیهای زیست محیطی در پایین دست منطقه ایجاد میگردد

نویسندگان

سیدقاسم حسینی فخیم

گروه زمین شناسی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

جواد طباطبائی

گروه زمین شناسی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران