مدیریت زنجیره تامین پایدار: یک رویکرد سلسله-مراتبی شبکه حلقه-بسته

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 311

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF04_300

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف – ارزیابی معیاری از عملکرد مدیریت زنجیرهی تامین پایدار SSCM به تازگی تبدیل به یک چالش شده است. نوشتجات مربوط به SSCM ، بسیار محدود هستند و معیارهای عملکردی نیاز به داشتن یک چارچوب سیستماتیک دارند. کارت امتیاز متعادل ( BSC ) به تازگی توسعه یافته، یک سیستم سنجش است که نیاز به مجموعه ی متعادلی از معیارهای مالی و غیرمالی دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی عملکرد SSCM بر اساس چهار جنبه است، یعنی، پایداری، عملیات داخلی، یادگیری و رشد، و سهامدار. طرح/روش/رویکرد- این مقاله، یک شبکهی سلسله مراتبی BSC را برای SSCM در یک ساختار سلسله مراتبی حلقه-بسته توسعه داد. یک مدل ارزیابی کمیتی تعمیم یافته بر اساس روش فازی دلفی 1 ( FDM ) و فرایند شبکه ی تحلیلی ANP سپس برای در نظر گرفتن هر دوی وابستگی متقابل در میان معیارها و فازی بودن معیارهای ذهنی 2 در SSCM استفاده شدند.یافته ها – نتایج این مطالعه نشان می دهند که جنبه ی عالی-رتبه برای در نظر گرفتن، جنبه ی سهامداران است و پنج معیار برتر، طراحی سبز، پایداری شرکتی، برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت زیست محیطی، ابتکارات صرفه جویی در هزینه ی تامین کننده، و سهام بازار هستند.اصلیت/ارزش – کمک های اصلی این مطالعه دوگانه هستند. اولا این مقاله پشتیبانی با ارزشی را برای سهامداران زنجیره ی تامین با در نظر گرفتن روابط سلسله مراتبی شبکه با مقیاس های کمی و کیفی فراهم می کند. دوما این مقاله عملکرد عملی را بهبود می بخشد و کارایی مدیریت برای SSCM را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها:

نظریهی سهامدار ، کارت امتیاز متعادل ، فرایند شبکه ی تحلیلی ، نظریه ی مجموعه ی فازی ، روش فازی دلفی ( FDM) و مدیریت زنجیره ی تامین پایدار

نویسندگان

مرتضی حسن زاده مقدم اباتری

مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت، رشت