مطالعه اندرکنش تونل های سگمنتی و گسلش نرمال با استفاده از مدل سازی عددی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 506

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0247

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی تاثیر گسلش نرمال )عادی( بر روی تونلهای سگمنتی کم عمق واقع در خاک دانهای خشک میپردازد .برای مدلسازی این پدیده از نرم افزار تفاضل محدودی FLAC3D استفاده شدهاست .نخست نتایج مدلسازی عددی با نتایج مدل سازی فیزیکی در سانتریفیوژ صحت سنجی میگردد، سپس به مطالعه ی پارامتریک پرداخته شده و تاثیر گسلش نرمال بر روی جابجایی تونل و میزان جدایی رینگهای تونل از هم بررسی میشود. مطالعه پارامتریک شامل مطالعه ی تاثیر خصوصیات مکانیکی خاک، عمق تونل و زاویه ی گسل نسبت به افق میباشد. نتایج مدلسازی، مبین افزایش حداکثر جدایی بین رینگهای متوالی با افزایش زاویه ی گسل نسبت به افق بعد از حرکت گسل نرمال میباشد .

نویسندگان

میلاد ظاهری

دانشجوی دکتری ژیوتکنیک - دانشگاه تبریز

مسعود رنجبر نیا

استادیار گروه ژیوتکنیک دانشکده عمران - دانشگاه تبریز