مطالعه عددی اندرکنش گسل نرمال با پی های سطحی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,089

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOTEC04_004

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1398

چکیده مقاله:

در هنگام وقوع زلزله، در اثر جابجایی تفاضلی طرفین گسل، سطح زمین دچار گسیختگی شده و به سازه های سطحی و زیرسطحی در مجاورت گسل خسارات جدی وارد می شود. بررسی زلزله های گذشته مانند زلزله های ترکیه و تایوان در سال 1999 نشان می دهد که با اجتناب از ساخت و ساز در پهنه گسل نمی توان به طور کامل سازه ها را از تهدیدات ناشی از گسلش سطحی در امان داشت. بنابراین به منظور طراحی موثر جهت کاهش خطرات گسلش سطحی بر سازه ها، ضروری است مکانیزم اندرکنش بین سازه ها و گسل مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق پس از صحت سنجی مدلسازی عددی المان محدود آباکوس با نتایج مدل فیزیکی، به مطالعه اندرکنش گسل نرمال با پی های سطحی پرداخته می شود. تاثیر پارامترهای مختلف مانند موقعیت پی نسبت به رخنمون گسل، فشار سربار و زاویه شیب گسل بر اندرکنش گسل و پی بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد افزایش فشار سربار پی باعث انحراف بیشتر مسیر گسیختگی ناشی از گسلش در گسل نرمال می شود. موقعیت پی نسبت به رخنمون گسل، تاثیر زیادی بر اندرکنش گسل نرمال و پی سطحی و میزان دوران پی دارد. مقایسه نتایج عددی بیانگر این است که میزان تغییر مکان سطحی در حالت گسل با زاویه 45 درجه نسبت به حالت 60 درجه بیشتر است.

نویسندگان

صادق قوامی جمال

دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران

علیرضا سعیدی عزیزکندی

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدحسن بازیار

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران