ارایه روشی جهت ترکیب سرویس های وب در محاسبات ابری بر اساس معیارهای کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 527

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICTCK04_103

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

استفاده و استقبال روزافزون تولید کنندگان انواع نرمافزارهای کاربردی از سرویس های وب موجب شده استکه فراهم کنندگان این گونه سرویس ها در محیط محاسبات ابری نیز به ارایه هرچه بیشتر سرویس های متنوعبا ویژگی های کیفی متفاوت ترغیب و تشویق شوند که این امر موجب افزایش تعداد سرویس های موجود شدهاست. در برخی موارد نیاز کاربران با استفاده از یک سرویس برآورده نشده و فراهم کنندگان سرویس میبایستبا استفاده از چندین سرویس و ترکیب آنها پاسخی مناسب با نیاز کاربر را ارایه نمایند. با توجه به وجود تعدادزیادی سرویس با قابلیت یکسان و عملکرد مشابه و کیفیت سرویس متفاوت در محیط محاسبات ابری، یافتنترکیب مناسبی از سرویس های موجود کاری دشوار و پیچیده می باشد. در تحقیق پیش رو سعی بر این بودهاست که برای حل مساله ترکیب سرویس های وب براساس معیارهای کیفیت مورد نیاز کاربر، الگوریتم ژنتیکبهبود یافت های ارایه شود که در مقایسه با الگوریتم ژنتیک پایه، در مدت زمان کمتر، ترکیب مناسبی را مشخص نماید.

نویسندگان

شاهین عراقی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه کامپیوتر ، تهران، ایران

تکتم غفاریان

دانشگاه خیام، گروه کامپیوتر، مشهد، ایران