نقش دیوان اروپایی دادگستری در توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 379

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PLR-17-49_003

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تاسیس خود در سال 1952 ، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است . آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تاثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاستهای داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد.

نویسندگان

رحمت اله فرخی

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور تهران

محمدحسین رمضانی قوام بادی

دانشیار حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

سید قاسم زمانی

دانشیار حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی