شناسایی و اولویت بندی ریسک های موجود در عملیات جمع آوری فاضلاب با استفاده ازروشAHP -JSA -ویلیام فاین مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 600

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRBIAU05_038

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک های موجود در عملیات جمع آوری فاضلاب با استفاده از روش -AHP -JSA ویلیام فاین در شرکت آب و فاضلاب تهران صورت گرفته است. ازنظر دستهبندی تحقیقات برحسب هدف یک تحقیق کاربردی میباشد. جامعه آماری تحقیق تعداد 5 نفر از کارکنان و کارشناسان بخش HSE شرکت آب و فاضلاب را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آنها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته مشاغل پر مخاطره در جمع آوری فاضلاب شامل لایروب، کارگر خدماتی، کار با ماشین آلات شستشو و سمپاش تشکیل شده است و هریک شامل تعدادی ریسک بوده است که با استفاده از روش JSA شناسایی شده اند. سپس اهمیت مشاغل از نظر خبرگان مشخص گردید و برای نمره دهی به ریسک های موجود از روش ویلیام فاین استفاده شد و درآخر با ترکیب -AHP ویلیام فاین و نرمال سازی اعداد بدست آمده به رتبه بندی ریسک های موجود در عملیات پرداخته می شود. بر اساس محاسبات انجام شده ریسک گازوبخارات متصاعد شده از فاضلاب با وزن نهایی 0,0772 در اولویت اول، ریسک لیز خوردن وسقوط در منهول با وزن نهایی 0,0625 در اولویت دوم قرار دارد.

کلیدواژه ها:

جمع آوری فا ضلاب ، آنالیز ایمنی شغلی JSA ، روش ارزیابی ری سک ویلیام فاین ، تحلیل سل سله مراتبی .(AHP)

نویسندگان

شهرزاد عطایی منش

دانشجوی کارشناسی ارشدHSE