بررسی عملکرد HSE پیمانکاران شبکه گاز شهری (مطالعه موردی: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,743

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMHSE03_064

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: کار در محیط های پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروه های مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل پیمانکار با محیط وشرایط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی همراه است. از اینرو پرداختن به موضوعات HSE در عملیاتپیمانکاری اهمیت دوچندان می یابد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد HSE پیمانکاران شبکه گاز شهری می باشد.روش بررسی: این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی کاربردی در شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان می باشد و با استفاده از ابزار پرسشنامه بعنوان روش گرد آوری اطلاعات و مراجعه به شرکت های پیمانکاری بعنوان مخاطبین مربوطه می باشد و کلیه پیمانکاران شبکهگاز از زمان شروع تحقیق، جامعه مورد مطالعه تلقی می شوند.یافته ها: در نتایج ارزیابی عملکرد مدیریت HSE از دیدگاه متخصصین HSE شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان همه شاخص ها دروضعیت قابل قبول، خوب و مطلوب می باشد. در این خصوص وضعیت شرکت های پیمانکاری (17 شرکت) از دیدگاه مسئولین شرکتهایپیمانکاری، نماینده کارفرما، دستگاه نظارت و واحد HSE ، در برخی شاخص ها وضعیت نامطلوب (5% موارد) و سایر موارد نیز در وضعیتقابل قبول، خوب و مطلوب قرار داشتند. نتایج ضریب همبستگی در شرکت گاز استان بین شاخص ها نشان داد که شاخص رهبری و تعهدبا شاخص های اهداف استراتژیک و خط مشی و ارزیابی و مدیریت ریسک، شاخص سازماندهی و مستندسازی با شاخص های ارزیابی ومدیریت ریسک، طرحریزی و ممیزی و بازنگری، شاخص طرحریزی با شاخص های اجرا و پایش و ممیزی و بازنگری با P<0/01 معنیدار شد. ارتباط بین سایر شاخص ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در این خصوص در شرکت های پیمانکار نتایج ضریب همبستگینشان داد که بین شاخص ممیزی و بازنگری با شاخص های اهداف استراتژیک و خط مشی، ارزیابی و مدیریت ریسک، طرحریزی و اجرا وپایش، شاخص اجرا و پایش با شاخص های رهبری و تعهد، اهداف استراتژیک و خط مشی، ارزیابی و مدیریت ریسک و طرحریزی، شاخصارزیابی و مدیریت ریسک با شاخص های رهبری و تعهد و سازماندهی و مستندسازی در سطح احتمال 1 % همبستگی مثبت و معنی دار(P<0/01) دارد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش شاخص ها در یکی از شرکت ها، در شرکت دیگر نیز شاخص مربوطهافزایش معنی دار پیدا می کند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که عملکرد مدیریت HSE در شرکت گاز استان رضایت بخش ولی در شرکت های پیمانکاری بدلیلنوپا بودن مدیریت های HSE برخی شاخص ها از وضعیت قابل قبولی برخوردار نبودند.

نویسندگان

محمدرضا کوچکزایی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مدیریت محیط زیست (HSE)، زاهدان، ایران

مهناز نصرآبادی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مدیریت محیط زیست (HSE)، زاهدان، ایران

رمضان میرزایی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده بهداشت، زاهدان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :