سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل های نظری

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEDU-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

در چند دهه گذشته، مفهوم سرمایه فرهنگی در جامعه شناسی آموزش و پرورش منشاء مطالعات علمی فراوانی در سراسر جهان شده است. این مطالعات که عمدتا براساس دو مدل بازتولید فرهنگی بوردیو و تحرک فرهنگی دیمجیو صورت گرفته است، به نتایج متفاوتی دست یافته اند. این پژوهش با هدف ارزیابی تجربی این مدل ها انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه شهرستان جوین در سال تحصیلی 90-89 بوده است. نمونه نهایی این تحقیق که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند، 369 نفر بود. نتایج تحقیق نشانگر آن است که سرمایه فرهنگی خانواده سهم قابل ملاحظه ای در موفقیت تحصیلی فرزندان دارد، ولی یافته های این تحقیق از ادعاهای اساسی این دو مدل یعنی، ارتباط این سرمایه با متغیرهای طبقه ای و اقتصادی حمایت نمی نماید.

کلیدواژه ها:

سرمایه فرهنگی ، موفقیت تحصیلی ، مدل بازتولید فرهنگی بوردیو ، مدل تحرک فرهنگی دیمجیو ، مدل همگرایی فرهنگی

نویسندگان

حیدر جانعلیزاده چوب بستی

دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

غلامرضا خوش فر

استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

مهدی سپهر

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران