بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی (مطالعه موردی : شهرداری آران و بیدگل)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 687

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF01_117

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی و تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در شهرداری آران و بیدگل می پردازد . بررسیرابطه بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی و توصیف متغیرهای آن ها از مبانی نظری اهداف این پژوهش است . فرضاساسی این پژوهش این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ومتغیرهای سرمایه اجتماعی می توانند تغییرات فضیلت سازمانی را تبیین نمایند. بدین منظور، از جامعه آماری 927 نفرکارمند مناطق پنجگانه شهرداری آران و بیدگل حجم نمونه 240 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی طبق های متناسب،انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری پرسشنامه 36 سؤالی بود . در این تحقیق، به منظور آزمون فرضیه های مرتبط با مدلمفهومی پیشنهادی، از روش های آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده شد . در روش توصیفی، از جداول آماریبرای توصیف و تحلیل جمعیت شناختی تحقیق استفاده شد . همچنین، در روش آمار استنباطی، از تحلیل همبستگی وتحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداری آران و بیدگل بین سرمایه اجتماعی وفضیلت سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح تر ، با افزایش سرمایه اجتماعی فضیلت سازمانی ارتقاو بهبود می یابد.

نویسندگان

سمیه قجری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی, واحد نراق, عضو هئیت علمی دانشگاه

حسن ستاری آرانی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

مهدی ساکنی آرانی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، س. ع.ا. و فیض آبادی، ح.(1390). بررسی ارتقای سرمایه ...
 • امیرخانی، ط. و پورعزت، ع.(1387). تاملی بر امکان توسعه سرمایه ...
 • سرلک، م. و اسلامی، ط.(1390). تسهیم دانش در دانشگاه صنعتی ...
 • ضیایی، م.؛ منوریان، ع.؛ و کاظمی کندانی، ا. (1390). بررسی ...
 • کریمی، ع. و فرجیان، م.(1387). مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی و ...
 • گیدنز، آ.(1390). جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی. ...
 • مقیمی، م. و حسن زاده ثمرین، ت.(1389). اثر سرمایه اجتماعی ...
 • موسوی، ط.(1385). مشارکت اجتماعی یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی، ...
 • نصراصفهانی، ع.؛ انصاری، م0؛ شائمی بزرگی، ع.؛ و آقاحسینی، ح(1390). ...
 • Barclay, L. A. Markel, K.S., J.E. (2012). Virtue theory and ...
 • Butler, B. & Purchase, Sh. (2008). Use of Social Capital ...
 • Cameron, K.S., Bright, D, Caza, A. (2004). Exploring the relationships ...
 • Cameron, K., Caza, A. (2002). Organizational and Leadership Virtues and ...
 • Cameron, K. S., Dutton, J. E. & Quinn, R. E. ...
 • Chun, R. (2005). Ethical Character and Virtue of Organization: An ...
 • Hackett, R.D. & Wang, G., (2012). Virtue and leadership an ...
 • Leana, C.R. & Van Buren, H.J., (1999). Organizational social capital ...
 • Mitchell, A.D., Bossert, T.J. (2007). Measuring dimensions of social capital: ...
 • Takala, T., Uusital, O. (1996). An alternative View of relationship ...
 • نمایش کامل مراجع