رابطه منابع شغلی با اشتیاق شغلی ضمن در نظر گرفتن عامل برابری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 562

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_409

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتیاق شغلی با منابع شغلی ضمن درنظر گرفتن عامل برابری دراین رابطه انجام گرفت. این پژوهش که بصورت میدانی انجام شده از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان شاهین شهر اصفهان درسال 1393 تشکیل داد که تعداد این جامعه 152 نفر بود. نمونه آماری این پژوهش ازطریق جدول کهن، مورگان وگرجسی 150 نفر تعیین شد، که به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته برمبنای پرسشنامه های استاندارد صاحبنظران استفاده شد و روایی و پایایی پرسشنامه ها تایید گردید. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر ایموس مورد تحلیل قرارگرفت. شواهد حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر، رابطه منابع شغلی با اشتیاق شغلی و همچنین رابطه منابع شغلی با برابری و رابطه برابری با اشتیاق شغلی را مورد تایید قرارداد و همچنین مشخص شد برابری در این رابطه بعنوان میانجی گر عمل می کند.

نویسندگان

مراد حسین شاه کرمی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)، گروه مدیریت، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

محمدجعفر مهدیان

استادیار گروه مدیریت، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد بروجرد

محمدرضا جابرانصاری

استادیار گروه مدیریت، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد بروجرد

شکیبا علایی

کارشناس حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزادشهرکرد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • الوانی، سید مهدی، (1387). مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نشر نی، ...
 • احمدی، محمدرضا، (1384). عوامل موثر بر منزلت سازمانی نظامیان، مجله ...
 • ادیبی، زهرا، (1391). بررسی رابطه بین تقاضاهای شغلی، منابع شغلی ...
 • اپرینان، علیرضا، (1378). بررسی ادراک کارکنان و رابطه ی آن ...
 • پورعباس، علی، (1387). «اثر بخشی شرکت در کارگا ههای خودکارآمدی ...
 • اتقی پو، آذین، (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی انگیزش ... [مقاله کنفرانسی]
 • اجهانبخش گنجه، سحر، (1388). رابطه کنترل شغلی باسطح استرس و ...
 • احاجلو، نادر، (1391). ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی فرم کوتاه ...
 • اخنیفر، حسین، (1388). درگیر شدن در کار و رابطه آن ...
 • ازرگران مقدم، صدیقه، (1390). تاثیر منابع و تقاضاهای شغلی بر ...
 • اسماواتیان، (1387). نقل از ؛ قادیکلایی، سید مهدی حسینی، (1389) ...
 • اعیسی خانی، احمد، (1392). تبیین نقش منابع شغلی ومنابع شخصی ...
 • امورهد، گریفین، (1389)."رفتار سازمانی"، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا ...
 • Bakker, A.B. & Leiter, M. (2010). Work Engagement: a handbook ...
 • Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2007). The Job Deman ...
 • Bakker, A.B., Demerouti, E., Taris, T.W., Schaufeli, W.B. and Schreurs, ...
 • Britt. T.W. (1999) _ Engaging the self in the field ...
 • Britt. T.W. Castro _ C.A. and Adler, A.B. (2005). Self- ...
 • Britt. T.W. and bliese , P.B. (2003) , testing the ...
 • Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F. and Schaufeli, W.B. (2001), ...
 • Hakanen, J., Bakker, A.B. and Schaufeil, W.B., (2005) Burnout and ...
 • Hobfoll, S. (2002), ،Social and psychological resources and adaptation", Review ...
 • Hobfoll, S.E. (2001), The influence of culture, community , and ...
 • Houkes, I., Janson, P. P. M., De Jonge _ J. ...
 • Hu , Qiao (2013). Does equity mediate the effects of ...
 • Kim, H. (2008). A longitudinal study of Job resources, burnout ...
 • Karask , R., & Theorell, T. (1990) , Healthy work ...
 • Lazarus, R. and Folkman, S. (1984), Stress, Appraisal, and Coping, ...
 • Luthans, f., Youssef, C., Avolio , B.J. (2007) , Psychological ...
 • Lei , Wu.(20 09). The analysis of relationship between burnout ...
 • Mauno, S., kinnunen , U., & Ruokolainen , M.(2007) _ ...
 • Markos, s. (2010) , Employee Engagement : The Key to ...
 • Ryan , A.M. and Frederick , C. (1997). On energy ...
 • Robinson, D., Perryman, S. and Hayday, S. (2004) , The ...
 • Schaufeli, W .& Salanova, M. (2007) .work engagement : an ...
 • Saks, A.M.(2006). Antecedents and consequencs of employee engagement , Journal ...
 • Schaufeli, W.b . Salanova, M _ Gonzalez-Ro ma, V. And ...
 • Wefald , A. J. (2008) _ An examination of jib ...
 • Wang, M.(2007) , profiling retirees in the retirement in the ...
 • نمایش کامل مراجع