تبیین رابطه بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 783

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0122

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف پزوهش حاضر تبیین رابطه بین تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبل ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد روش پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد که 146 پرستار که معیار ورود به مطالعه را دارا بودند انتخاب شدند . نمونه گیری در این پژوهش در دو مرحله انجام شد . ابتداد با توجه به تعداد پرستاران بخش ویژه در هر بیمارستان سهم بخش های ویژه هر بیمارستان مشخص شد و سپس به صورت نمونه گیری در دسترس ، افرادی را که واجد شرایط شرکت در مطالعه بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند در این پژوهش ابزار گرداوری داده ها شامل: 1- فرم اطلاعات دموگرافیک (که بر اساس مطالعات قبلی مشخص شده است. 2- پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ) و 3- پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 انجام شد . جهت توصیف داده ها از فراوانی ، میانگین، و انحراف معیار استفاده گردید . ابتدا آزمون KS جهت نرمالیتی داده ها انجام شد بعد از مشخص نمودن نرمال بودن داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و سپس از آزمون مجذور کای و ضریب چو پروف (برای متغیرهای کیفی) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد به این معنا که هر چه فرسودگی شغلی افزایش یابد تعهد سازمانی کاهش می یابد و همچنین نتایج نشان داد علاوه بر عوامل سازمانی عوامل غیر سازمانی (متغیرهای دموگرافیک) نیز بر تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی تاثیر گذار است.

نویسندگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • روحی ق، آسایش ح، عباسی ع. ارتباط رضایت شغلی و ...
 • کرد تمینی ب. کوهی م، بررسی رابطه تعهد سازمانی با ...
 • یعقوبی م، کریمی س، جوادی م، حسن زاده ا. برر ...
 • نحریر ب، عبادیع، توفیقی ش و همکاران. ارتباط رضایت شغلی ...
 • پرنده ا، ایزدی ا، عبادیع، قنبری م، رابطه هوش معنوی ...
 • ساروقی ا. تعهد سازمانی و رابطه‌ی آن با تمایل به ...
 • عرب م، رحیمیع، والی ل و همکاران. بررسی ارتباط بین ...
 • مهدی‌زاده م؛ وفایی نجارع، تقی‌پور ع و همکاران. فرسودگی شغلی ...
 • محمودی م. ارزیابی عوامل موثر بر تعهد سازمانی دبیران بنیاد ...
 • خاقانی زاده م، سیرتی م، عبدی ف، کاویانی ح. بررسی ...
 • رفیعی ف، اسکویی _ _ نیکروش م. عوامل موثر در ...
 • خدابخش م ر، منصوری پ. فراوانی ابعاد فرسودگی غلی در ...
 • اشرفی سلطان احمدی ح، مهرمند ا، غلامیان ع، عزیزی نژاد ...
 • Chang CS, Chang HC. Perceptions of internal marketing and organizational ...
 • Gandoy - Crego M, Clemente M, Mayan- Santos Jو Espinosa ...
 • Marmaya NHb and et all. Organizational commitment and job burnout ...
 • Economics Research 2011; 185-187. ...
 • _ El-Demerdash SM, Basal an A, Aldeeb G A.The Relationship ...
 • -Gemlik N, Sisman F A, Sigri U.The relationship between burnout ...
 • Basami A، Chizari M، Abbasi E. Investigation Relationship between job ...
 • Burke R J, Greenglass E R. Psychological burnout among men ...
 • Fuentes P s. The relationship between experiential و 8. -Lglesias ...
 • -Hasan Zare M, Kalali NS, Akhavan Anvari MR. Do demographic ...
 • -Aslam M S, Safdar U.The Influence of job Burnout on ...
 • -McNeese_S mith D. nursing shortage: building organizational commitment among nurSes. ...
 • -Rezaee Shirazi R, Beiki Y, Zamani F, Esapour K. Australian ...
 • -Carver L, Candela L, Gutierrez p. survey of generational aspects ...
 • Tallman R, Burning N. Hospital nurse intentions to remain. Health ...
 • Galerius G, Gurney S, Ayden E.M, Asan O. The mediating ...
 • Aghaei N, Moshiri K, Shahrbanian S. Relationship between organizational justice ...
 • نمایش کامل مراجع