تاثیر آموزش کارگاهی و آموزش با نرم افزار برمیزان یادگیری و یادداری درس ریاضی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 843

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0092

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

دشواری و پیچیدگی ریاضیات ذاتی است. این پیچیدگی از قوانین ثابت و مفاهیم انتزاعی آن نشأت میگیرد. وجود قوانین و اصول ثابت ویژگی است که در عین حال که مزیت این علم محسوب میشود محدودیتهایی نیز برای آن ایجاد مینماید: از آنجا که انتقال مفاهیم ریاضیات به فراگیران به دلیل ثبات اصول و قوانین آن به صورت نظاممند انجام میپذیرد، مزیت آن است و از آن جهت که این اصول ثابت، انتزاعی و در واقعیت زندگی غیر ملموس است، محدودیت آن میباشد. بنابراین برنامه ریزی آموزشی دقیق و هدفمند ریاضیات و استفاده از فناوری آموزشی از دغدغه های آموزش و پرورش تمامی کشورها و از جمله ایران محسوب میگردد. نظر به این که کتب ریاضی، کمتر بر پایه تدریس عینی و ملموس تدوین میشوند، ریاضیات جنبه کاربردی پیدا نمیکند. معلمان نیز از دانش-کاربردی ریاضیات (پداگوژی) بهره مند نیستند و فراگیران نمیدانند که انباشتن مفاهیم متعدد این درس در ذهنشان، چه فایده عملی در زندگی آنان خواهد داشت، بدین سبب از این درس بهرهی لازم را نبرده، انگیزهای برای فراگیری آن ندارند و یادگیری آن دشوار جلوه مینماید. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه وسنجش تاثیر دو نوع آموزش کاربردی از نوع فعال (کارگاهی و نرم افزاری) بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی سوم راهنمایی میباشد. بدین منظور چارچوبی برای آموزش کارگاهی (کاغذ و برش) و نرم افزاری (نرم افزارآتوپلی)، بر اساس یافته های پژوهشی تعریف شد و به روش شبه آزمایشی اجرا گردید. در مرحله نخست، 44 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه های در دسترس در طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل شرکت کردند و به وسیله چک لیست، علاقه مندی و اضطراب آنها مورد مشاهده و دقت قرار گرفت. در مرحله دیگر پس از جمع آوری اطلاعات جهت آزمودن 4 فرضیه، از آزمون t وابسته، مستقل و تحلیل کوواریانس، برای تشخیص معنادار بودن تفاوت میانگین نمرات دانشآموزان دو گروه و نیز برای بررسی همگنی واریانسها از آزمون F (لوین) استفاده گردید. سپس اعتبار پیش آزمون، با استفاده از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف سنجیده شد. در نهایت، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که: کاربرد آموزش کارگاهی در مقایسه با آموزش نرم افزاری بر میزان یادگیری درس ریاضی پایه سوم راهنمایی تقریباً با اطمینان 95 % موثرتر میباشد. استفاده از آموزش کارگاهی نسبت به آموزش نرم افزاری بر میزان یادداری تقریباً با 95 % اطمینان تفاوت معناداری ندارد. تحلیل میزان علاقه مندی و اضطراب دانش آموزان برای یادگیری نیز نشان داد: میانگین علاقه به یادگیری در آموزش کارگاهی با 95 % اطمینان، بیشتر از آموزش- نرم افزاری است. بین میزان اضطراب یادگیری درس ریاضی در آموزش کارگاهی و نرمافزاری با 95 % اطمینان تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

آموزش ریاضی ، آموزش کارگاهی و نرمافزاری ، یادگیری ، یادداری ، فناوری آموزشی

نویسندگان

فاطمه بابایی

کارشناسارشد تکنولوژی آموزشی

داریوش نوروزی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

ابوالقاسم صادقی نیارکی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • دلندی سطوت، احمد. (1391). تاثیرآموزش مبتنی بر کاربرد در یادگیری ...
 • احدیان، محمد. و رمضانی، عمران. و محمدی، داوود. (1390). مقدمات ...
 • جنسن، اریک. (1390. یادگیری مغر محور (پارادایم جدید آموزش، ترجمه ...
 • ارتیموری، محمدحسن. (1390). طراحی پیام های آموزشی. تهران: انتشارات سمت. ...
 • اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی. (بدون ...
 • شهریاری، پرویز. (1379). سرگذشت ریاضیات. تهران: نشر مهاجر. ...
 • شعاری‌نژاد، علی اکبر. (1387). روان شناسی تربیتی و تدریس. تهران: ...
 • حیدری، غلام حسین:. مدانلو، یاسمن.، نیازآذری، مرضیه. و جعفری گلوچه. ...
 • امینی‌فر، الهه.، صدق‌پور، صالح. رلی‌نژادترکمانی، فاطمه. (1390). "نقش تکنولوژی در ... [مقاله ژورنالی]
 • جعفریان‌جلودار، شهربانو . (1391). تاثیر دست سازه‌های دانش‌آموزی در یادگیری ...
 • دراکسلر، الکساندرا.، حداد، وادی. (ویراستاران). (1386). فناوری برای آموزش (ترجمه ...
 • Chen, k. (2006). Math in motion: origami math for students ...
 • Pomontez, H. (2006). The Role of teacher - mad in ...
 • Rafat, G.S. Serge, E-fossil, N. (2011). Examining _ flow - ...
 • Rhine, S. & Bailey, M. (201 1).collaborative software and Focused ...
 • نمایش کامل مراجع