اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمانهای دولتی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,880

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBDE01_493

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

چکیده مقاله:

مفهوم سرمایه یکی از غنی ترین چارچوب های تبیین در ملاحظات جامعه شناختی و اقتصادی معاصر است. این مفهوم طی دهه های گذشته، دستخوش تحولاتی گردیده است که به واسطه آنها شاهد ظهور نظریه های جدید سرمایه، مانند؛ سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی می باشیم. در این میان سرمایه اجتماعی بیشتر از اشکال دیگر، حالتی استعاره ای داشته و از عینیت کمتری برخوردار است. سرمایه اجتماعی، در کنار سرمایه های مادی و انسانی قابل توضیح و تبیین می-باشد. سرمایه اجتماعی، بیان شاکله، محتوا و مضامین روابط متقابل میان عناصر شبکه اجتماعی بوده و موضوعی بین رشته ای است که نقش آن تسهیل ارتباطات انسانی می-باشد. واژه «اجتماعی»، در سرمایه اجتماعی نشان دهنده این است که منابع موجود درون شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی دارایی های شخصی محسوب نمی شوند و هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست و سرمایه اجتماعی کالای اجتماعی است. به همین علت بسیاری از سازمان ها صرف نظر از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت، تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری شان اعتراف دارند.با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و نقش آن در پیشرفت سازمان ها، اگر مدیران به این سرمایه توجه لازم را نداشته باشند، با پیامدهایی همچون، گسترش بی اعتمادی، کاهش خلاقیت، نوآوری و حتی سکوت سازمانی مواجه خواهند شد. این مقاله در سه بخش کلی تنظیم شده است. در بخش اول، بیان مساله و اهمیت سرمایه اجتماعی در سازمان-ها، بخش دوم به بررسی مبانی نظری (ادبیات موضوعی) و بخش سوم نیز به بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی پرداخته شده است.

نویسندگان

سعیده باباجانی محمدی

دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهدعضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس

حسین تک روستا

دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، س. ع.، فیض آبادی، ح. (1390). بررسی ارتقاء سرمایه ...
 • اختر محققی، م. (1385). سرمایه جتماعی. تهران: مهدی اختر محققی. ...
 • اسماعیلی عیان، ا. (1392). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با ...
 • اصغر پور ماسوله، ا. ر. (2003). بررسی کتاب سرمایه اجتماعی ...
 • _ پیرایی، ص. (1391). اعتماد پذیری کارکن، قابلیت سرپرست و ...
 • _ الوانی، س. .. ناطق، ت.، فراحی، م. م. (1386). ...
 • امیرخانی، ط. (1387، تیر، مرداد و شهریور). سرمایه اجتماعی؛ کاربرد، ...
 • امیری، .. رحمانی، ت. (1385). بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون ...
 • I9] آریان پور، ل. (1387). تبیین نقش سازمان‌های غیردولتی جوانان ...
 • بخشی، ق.، غفاری، غ. (1391، زمستان). تبیین جامعه شناختی سرمایه ...
 • براتی، ن.، یزدان پناه شاه آبادی، م. ر. (1390). بررسی ...
 • بی تعب، ع.، قاضی نوری، _ فیروزآبادی، س. ا. (1391، ...
 • بیک زاد، ج، فرزانه، ع. (1390، آبان). عدالت سازمانی نگرش ...
 • حاجی کریمی، ع.، فرجیان، م. (1387). مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی ...
 • حسن زاده ثمرین، ت.، مقیمی، س. م. (1389، پائیز). اثر ...
 • خرم، ج.، مسیبی، ع. (1392، اردیبهشت). توسعه سیاسی و سرمایه ...
 • وش‌باش، ف. (1387، ئی). سرمایه اجتماعی در مقایسه با سایر ...
 • دارا، ج. (1389). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت جریان ...
 • نهارت، ر. ب. (1380). تئوری‌های مدیریت دولتی (ترجمه سر. م. ...
 • رحمان سرشت، ح. (1390). تئوری‌های سازمان و مدیریت از تجددگرایی ...
 • رحمانی، م. (1387، پائیز). ادازه‌گیری و مقایسه سرمایه اجتماعی د ...
 • سرلک، م. ع.، اسلامی، ط. (1390). تسهیم دانش در دانشگاه ...
 • شبتیان، م. ح. (1391، فوردین و اردیبهشت). کاهش سرمایه اجتماعی ...
 • صالحی امیری، س. ر. (1387، پائیز). درآمدی بر مفهوم سرمایه ...
 • صیدایی، س. ا، احمدی شاپورآبادی، م.ع.، معین‌آبادی، ح. (1388، پائیز). ...
 • عباس‌زاده، م.، علیزاده اقدم، م. ب.، اسلامی بناب، س. ر. ...
 • لیباف، م. ب.، قدسی، ا. (1390، فروردین مردیبهشت). مهندسی فرهنگی ...
 • فکویاما، ف. (1379). پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن ...
 • فقهی فرهمند، ن.، زنجانی، سعید؛ (1392، بهار). ارتباط بین امنیت ...
 • فقیهی، ا.، فیضی، ط. (1385، بهار). سرمایه اجتماعی، رویکردی نو ...
 • I31] کاوسی، ا.، سیددوست، ل. (1387، پائیز)، بررسی تاثیر سرمایه ...
 • کتابی، ،.، ادیبی، م.، قاسمی، و.، صادقی، س. (1389، زمستان). ...
 • بررسی نقش قرارداد روان شناختی رابطه ای در افزایش سرمایه اجتماعی رابطه ای و اثر آن بر رفتار تسهیم دانش [مقاله ژورنالی]
 • معد‌دار آرانی، ع، کاکیا، ل. (1388، بهمن واسفند). نقش سرمایه ...
 • موسایی، م.، راعی صدقیانی، س. (1388، بهار). سرمایه اجتماعی و ...
 • موسوی، م. (1389، پائیز). اندیشه سرمایه اجتماعی: وفاق اجتماعی، توسعه ...
 • ناطق پور، م. ج. فیروزآبادی، س. ا. (1385، پائیز)، شکل‌گیری ...
 • نصراصفهانی، ع.، انصاری، م. ا!، شائمی برزکی، ع. آقاحسینی، ح. ...
 • نمامیان، ف.، قلی‌زاده، ح.، باقری، ف. (1390، اول و دوم ...
 • نیکچه فراهانی، ح، نظری، غ. (1387، اسفند). نقش سرمایه اجتماعی ...
 • نیکومرام، ه، اصفهانی، م. (1387، پائیز). سرمایه اجتماعی و بازتولید ...
 • Adler. K. (2000 May). Social Capital: Prospects for _ New ...
 • Certo S. C, (1993). Modern Management, Divercity Quality Ethics _ ...
 • Cohen, D. Prusak, L. (2001). In Good Company: How Social ...
 • Furbey, R., Dinham, A., Farnell, _ Finneron, D., & Wilkinson, ...
 • Gillespie, N. & Dietz, G. (2009). Trust repair an organization ...
 • Gregorio, D. (2004). Human Capital, Social Capital, and Executive Compensation. ...
 • Mayo, E. (1933). The Human Problems of in Industrial Cilivization. ...
 • Morrison, E., & Milliken, F. (2013). Organizational silence: a barrier ...
 • Sabatini, F. (20 07, Jun). The Role of Socil Capital ...
 • Sobel, J. (2002, March). Can We Trust Social Capital?. Journal ...
 • Putnam, R. D. (20 02). Democraties in Flux the Evolution ...
 • Vilanova. E.P., & Josa, R. T. (2003). Social Capital as ...
 • نمایش کامل مراجع