اهداف وظایف و ماموریت های مدیریت شهری در شرایط شکل گیری نهاد اجتماعی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,595

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_055

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

اگرچه ایده شهرداری به منزله نهاد مدتی است مطرح شده و باید کوشید وظایف و مأموریتهای شهرداری را تحت اینشرایط جدید تعریف کرد، اما نکته مهمتر اینکه هنوز تعریف دقیقی از شهرداری به مثابه نهاد ارائه نشده است. لذا مقالهحاضر ابتدا کوشش میکند بر اساس تحلیل تعاریف موجود از نهاد، شهرداری بهمنزله نهاد را تعریف کرده و پس ازسازوکارهای پیدایش، نهاد را در دو مورد تجربی نشان دهد. سپس، شرایط تبدیل شدن شهرداری به نهاد بر مبنایتعریف ارائه شده از نهاد بررسی شده است. بخشی از این شرایط بر اساس مأموریتها و اهدافی که برای شهرداریلحاظ شده است، تحلیل میشوند. مقاله کوشش میکند بر مبنای رویکردی نظری توضیح دهد شهرداری برای تبدیلشدن به نهاد اجتماعی، باید در میانمدت و کوتاهمدت چه اهدافی را محقق سازد