شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,114

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-8-30_005

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از ساختارهای مؤثر در توسعه فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغال زاییتخصصی، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. هدف بسیارى از این ساختارهاى نوین، ساماندهى یک محیط فعال براى ایجاد و یا توسعه زنجیره هاى فناورى به منظور محصول گرایى تحقیقاتى، ایجاد زمینه هایی برای انجام کار جمعى و حمایت از فعالیت هاى هدف دار محققان، نوآوران و شرکت هاى فعال در زمینه هاى برگزیده فناورى مى باشد. از طرف دیگر هر سازمانى براى دستیابى به اهداف خود نیازمند عواملى است که الزاماً باید آنها را فراهم سازد. در واقع براى هر سازمانى زمینه هایى از فعالیت وجود دارد که باید آنها را به بهترین شکل ممکن انجام دهد تا بتواند به اهدافى که براى خود تعریف کرده است، نائل شود. این عوامل که در ادبیات مدیریت عوامل حیاتى موفقیت نامیده مى شوند، اجزای تفکیک ناپذیر توفیق سازمان در دستیابى به اهدافشان هستند. پارک هاى علم و فناورى نیز مانند هر سازمان و مؤسسه دیگرى براى دستیابى به اهداف خود نیازمند فراهم کردن این عوامل هستند. هدف این پژوهش شناسایى عوامل کلیدى موفقیت پارک علم و فناورى خراسان رضوى و اولویت بندى این عوامل جهت توسعه پارک هاى علمى مى باشد. براى این منظور عوامل کلیدى موفقیت پارک هاى علمى از طریق مطالعه متون و مصاحبه با خبرگان پارک علمى خراسان رضوى جمع آورى شده و با استفاده از پرسشنامه و آزمون فریدمن این عوامل رتبه بندى شده اند. جامعه آمارى این پژوهش، شامل خبرگان پارک هاى علم و فناورى مى باشد و نمونه آمارى آن پارک علم و فناورى خراسان رضوى را در بر می گیرد. اولویت بندى این عوامل نشان میدهد که عامل حمایتى از مؤسسات دانش بنیان در جهت تولید فناورى، عامل نیروى انسانى، عوامل توسعه زیرساخت هاى مرتبط با فناورى و عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناورى، به ترتیب از اهمیت ویژه اى در توسعه پارک هاى علمى برخوردارند. اهمیت و اولویت این عوامل کلیدى موفقیت را میتوان راهنمایى براى مدیران و مؤسسان پار کهاى علم و فناورى در جهت موفقیت در ایجاد و توسعه پار کهاى علمى دانست.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آرمان بهاری

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهنوش مودی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان. مسئول مکاتبات

نورمحمد یعقوبی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه جامع امام حسین (ع)

سید حسن علم الهدایی

دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد