بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دو زبانه دردرس زبان انگلیسی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,702

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BILINGUAL01_003

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1392

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر عرب زبان و فارس زبان پایه اول دوره متوسطه در درس زبان انگلیس ی بود . روش پژوهش توص یفی ، از نوع- همبستگی وجامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر اهواز در سال تحص یلی 90-89 بود که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 240 نفر دانش آموزعرب زبان و 248 نفر ( دانش آموز فارس زبان به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه سیاهه سبک های یادگیری کلب پاسخ دادند . آزمون پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با ضریب پایایی کرانباخ0/86 و باز آزمایی 0/82 به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضر یب همبستگ ی پیرسون و مجذور کا استفاده شد. یافته ها نشان دادندکه بین سبک های یادگیری وعملکرد تحص یلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی رابطه معناداری وجودداردP<0.01 دانش آموزان دارای سبک ها ی ی ادگیری واگر ا وجذب کننده پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به دانش آموزان دارای سبک های همگرا و انطباق یابنده دارند.P<0.02 دانش آموزان فارس زبان بیشتر از سبک های یادگیری واگرا و انطباق یابنده استفاده می کنند در حالی که دانش آموزان عرب زبان بیشتر از سبک های یادگیری همگرا و جذب کننده استفاده می کنندP<0.01

نویسندگان

علی قنبری

کارشناس ارشد علوم تربیتی –مدرس دانشگاه پیام نورشهرستان لردگان ،ایران

محمد قنبری طلب

کارشناس ارشد علوم تربیتی –مدرس دانشگاه پیام نورشهرستان لردگان ،ایران

محمدرضا سرمدی

دانشیار علوم تربیتی(فلسفه تعلیم و تربیت )-عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورمرکزی ،ایران

مریم نادری لردجانی

کارشناس مشاوره و راهنمایی- آموزش و پرورش شهرستان لردگان-ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آصف، سارا (1380).نقش نگرش دانش آموزان در یادگیری زبان انگلیسی.پایان ...
 • احدی فاطمه.، عابد سعیدی ژاله.ارشدی.فرخ. قربانی، راهب. (388 1). سبک ...
 • الهی (1381)رابطه سبک های یادگیری پیشرفت یادگیری در زبان انگلیسی ...
 • پارسا محمد.(1380).روان شناسی یادگیری بر پایه نظریه ها(ویراش سوم).تهرا:نشر شکوهان. ...
 • خادمی، ابوالفضل. (1383).ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی. ماهنامه ...
 • خاکسار بلداجی، محمد علی (1384).رابطه سبک های یادگیری و رشته ...
 • سرچمی، رحمان.، حسینی محمد(1384)رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی.مجله دانشگاه ...
 • سیف، علی اکبر(1391).روانشناسی پرورشی نوین:روانشناسی یادگیری وآموزش.تهران :دوران. شمس، حسین.(1383). ...
 • شمشادی آزیتا (1381) رابطه سبک یادگیری با راهبردهای یادگیری فرا ...
 • صفری، یحیی؛بذرا فشان، آذر(1387). رابطه سبک یادگیری باپیشرفت تحصیلی دانش ...
 • کشاورز، محمد حسین.آستانه، حمیده (1383).تاثیر دو زبانگی در فراگیری زبان ...
 • کلباسی، سعید.، ناصری، محسن، شریف زاده، غلامرضا، وپورصفر، علی .(388 ...
 • کوشکی، عصمت (1384).رابطه ترجیحات قومیت زبان آموزان. پایان نامه کارشناسی ...
 • همایونی، عبد الله وعبد الهی، محمدحسین.(1382).بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری، ...
 • Colquitt, t, J.A. , Le Pine, J.A., &amp; Noe, R.A. ...
 • Demirkan , H., &amp; Demirbas, O. (2010). The effects of ...
 • Farkas, R.D.(2003). Effect of traditional versus learning- styles instructional methods ...
 • Kazu, I. Y. (2009) .The effect of learning styles oneducation ...
 • Kolb, D. A. (1981). Learming styles and di _ ap ...
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learming: Experienceas the source_ of ...
 • Kolb, D. A. (2005). Learning Style Inventory: Technical specification. Boston: ...
 • Metallidou P, Platsidou M. Kolbs learning style Inventory- 1985: Validity ...
 • Norton, R.E. (2008). An effective and realistic approach to education ...
 • Rodriguez. C.A.(2005). Culture as a determinant of the importance level ...
 • Smith, P., &amp; Dalton, J. (2005). Getting to grips with ...
 • Tanwir, U. H., Aditya, K. S., &amp; Banshi, D. (2010).An ...
 • Wetzig SM(2004). Learning style preferences &amp; learning strategies in intensive ...
 • Yazici, H.J.(2005). A study of collaborative learning style and team ...
 • نمایش کامل مراجع