تاثیر دوزبانگی برپیشرفت تحصیل دانش آموزان سال اول ابتدایی شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 682

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LLLD02_015

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

دوزبانگی پدیده ای جهانی است که در اکثر کشورهای وجود دارد. در جهان کنونی پدیده دوزبانگی امری عادی می باشد و یافتن کشوری که در بین گویش گران آن حداقل دو زبان وجود نداشته باشد تقریبا امری غیر ممکن به نظر رسیده و عبارت از حالتی است که فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می بیند. پژوهش حاضر بر آن است تا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در مناطق دو زبانه با دانش آموزان تک زبانه را بررسی و با یکدیگر مقایسه نماید.روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری این پژوهش را معلمان دوره ابتدایی منطقه ساوجبلاغ استان البزز در سال تحصیلی92-93 تشکیل می دهند. گروه نمونه شامل 30 نفر معلم مربوط به دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه مدارس ابتدایی منطقه می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه منطقه مورد بررسی در کلیه دروس تحصیلی تفاوت معنی داری داشته و میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تک زبانه در دوره اول ابتدایی بیشتر از دانش آموزان دوزبانه بوده و تفاوت معنی داری داشته است

نویسندگان

فاطمه عابدین

فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی و مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مجید امینی دهقی

دانشیار دانشگاه شاهد