پیامدهای دوزبانگی برای ذهن و مغز

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,698

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BILINGUAL01_046

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1392

چکیده مقاله:

با توجه به شواهد موجود در مورد اثرات دوزبانگی بر رشد شناختی کودکان، مطالعه حاضر به بررسی پژوهشهایی میپردازد که با استفاده از روشهای رفتاری و تصویربرداری عصبی به بررسی تاثیر دوزبانگی بر شناخت در دوره بزرگسالی پرداختهاند. در نتیجه در اینمقاله سعی داریم مکانیزم های احتمالی این اثرات را بررسی کنیم. این تحقیق نشان می دهد که دوزبانگی، تا حدودی اثرات خاموشی در بزرگسالی دارد اما نقش برجستهتری در سنین بالاایفا میکند، یا به عبارتی محافظت در برابر زوال شناختی، که مفهومی است که تحت عنوان پسانداز شناختی مطرح شده است. شواهد اخیر در مورد این که دوزبانگی منجر به تاخیر درشروع علائم زوال عقل میگردد، در این مقاله مورد بحث واقع شده است. پسانداز شناختی، زمینه پژوهشی مهمی در زمینه جمعیت سالمند است، با توجه به تنوع زیاد قومیتها و افراد دوزبانه، احتمال این که دوزبانگی به پسانداز شناختی کمک کند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

نویسندگان

زینب عظیمی

دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Bialystok, E. et al. (2010) Receptive vocabulary differences in monolingual ...
 • Bialystok, E. and Luk, G. (2011) Receptive vocabulary differences in ...
 • Bialystok, E. et al. (2008) Lexical acces in bilinguals: effects ...
 • Costa, A. and Santesteban, M. (2004) Lexical access in bilingual ...
 • Gollan, T.H. et al. (2005) Bilingualism affects picture naming but ...
 • Hera ndez et al. (2000) In search of the language ...
 • Gollan, T.H. et al. (2007) The bilingual effect On Boston ...
 • Roberts, P.M. et al. (2002) English performance of proficient bilingual ...
 • Ransdell, S.E. and Fischler, I. (1987) Memory in a monolingual ...
 • Ivanova, I. and Costa, A. (2008) Does bilingualism hamper lexical ...
 • Bialystok, E. et al. (2008) Cognitive control and lexical access ...
 • Gollan, T.H. et al. (2002) Semantic and letter fluency in ...
 • Luo, L. et al. (2010) Effect of language proficiency and ...
 • Portocarrero, J.S. et al. (2007) Vocabulary and verbal fluency of ...
 • Rosselli, M. et al. (2000) Verbal fluency and repetition skills ...
 • Gollan, T.H. and Ferreira, V.S. (2009) Should I stay or ...
 • Miyake, A. et al. (2000) The unity and diversity of ...
 • Best, J.R. et al. (2011) Relations between executive function and ...
 • Duncan, G.J. et al. (2010) Early childhood poverty and adult ...
 • Adesope, O.O. et al. (2010) A systematic review and meta-analysis ...
 • Hilchey, M.D. and Klein, R.M. (2011) Are there bilingual advantages ...
 • Bialystok, E. et al. (2004) Bilingualism, aging, and cognitive control: ...
 • Salvatierra, J.L. and Rosselli, M. (2010) _ effect of bilingualism ...
 • Beauvillain, C. and Grainger, J. (1987) Accessing interlexical homographs: Some ...
 • Colome , A. (2001) Lexical activation in bilinguals speech production: ...
 • Costa, A. et al. (1999) Lexical selection in bilinguals. J. ...
 • Francis, W.S. (1999) Analogical transfer of problem solutions within and ...
 • Herna ndez, A.E. et al. (1996) Processing acros the language ...
 • Kroll, J.F. et al. (2008) Language selection in bilingual speech. ...
 • Kroll, J.F. and de Groot, A.M.B. (1997) Lexical and conceptual ...
 • Fabbro, F. et al. (2000) Pathological switching between languages following ...
 • Martin, C.D. et al. (2009) Brain potentials reveal semantic priming ...
 • Ro driguez- Fornells _ A. et al. (2002) Brain potential ...
 • evidence for how to handle two languages with one brai. ...
 • Kroll, J.F. et al. (2006) Language selectivity is the exception, ...
 • Marian, V. et al. (2003) Shared and separate systems in ...
 • Thierry, G. and Wu, Y.J. (2007) Brain potentials reveal unconscious ...
 • Wu, Y.J. and Thierry, G. (2010) Chinese -English bilinguals reading ...
 • Morford, J.P. et al. (2011) When deaf signers read English: ...
 • Green, D.W. (1998) Mental control of the bilingual lexico -semantic ...
 • Norman, D.A. and Shallice, T. (1986) Attention to action: willed ...
 • Dijkstra, A. and Van Heuven, W.J.B. (1998) The BIA model ...
 • de Groot, A.M.B. and Christoffels, I.K. (2006) Language control in ...
 • Guo, T. et al. (2011) Local and global inhibition in ...
 • Costa, A. (2005) Lexical access in bilingual production. pp. 308-325, ...
 • Costa, A. et al. (2006) How do highly proficient bilinguals ...
 • Blumenfeld, H.K. and Marian, _ (2011) Bilingualism influences inhibitory control ...
 • Linck, J.A. et al. (in press) Inhibitory control predicts language ...
 • Festman, J. et al. (in press) Individual differences in control ...
 • DOI: 10. 1017/S 136672891 100054. ...
 • Wechsler, D. (1974) Wechsler Intelligence Scale for Children, Revised, Psychological ...
 • Noelting, G. (1980) The development of proportional reasoning and the ...
 • Noelting, G. (1980) The development of proportional reasoning and the ...
 • Yang, S. et al. (2011) Early childhood bilingualism leads to ...
 • Costa, A. et al. (2008) Bilingualism aids conflict resolution: evidence ...
 • Goetz, P. (2003) The effects of bilingualism On theory of ...
 • Kova' cs, A.M. (2009) Early bilingualism enhances mechanisms of false-belief ...
 • Rubio-Ferna 'ndez, P. & Glucksberg, S. (2012) Reasoning about other ...
 • Martin-Rhee, M.M. & Bialystok, E. (2008) _ development of two ...
 • Prior, A. and MacWhinney, B. (2010) A bilingual advantage in ...
 • Colzato, L.S. et al. (2008) How does bilingualism improve executive ...
 • Treccani, B. et al. (2009) Spatial negative priming in bilingualism. ...
 • Bialystok, E. et al. (2005) Bilingualism across the lifespan. Int. ...
 • Bialystok, E. (2006) Effect of bilingualism and computer video game ...
 • Costa, A. et al. (2009) On the bilingual advantage in ...
 • Herna ndez, M. et al. (2010) The impact of bilingualism ...
 • Price, C.J. et al. (1999) Functional imaging study of translation ...
 • Abutalebi, J. et al. (2008) Language control and lexical competition ...
 • Garbin, G. et al. (2011) Neural bases of language switching ...
 • Wang, Y.P. et al. (2007). Neural bases of asymmetric language ...
 • Wang, Y. et al. (2009). Sustained and transient language control ...
 • Herna ndez, A.E. (2009). Language switching in the bilingual brain: ...
 • Abutalebi, J. et al. (in press). Bilingualism tunes the anterior ...
 • Abutalebi, J. and Green, D.W. (2008) Control mechanisms in bilingual ...
 • Luk, G. et al. (in press). Cognitive control for language ...
 • Nakamura, K. et al. (2010). Neural control of cross-language asymmetry ...
 • Hedden, T. and Gabrieli, J.D.E. (2010) Shared and selective neural ...
 • Toro, R. et al. (2008) Functional coactivation map of the ...
 • Garbin, G. et al. (2010) Bridging language and attention. NeuroImage ...
 • Price, C.J. (2010). The anatomy of language: a Review. Ann. ...
 • Parker Jones, O. et al. (in press) Where, when and ...
 • Simmonds, A.J. et al. (2011) Two tongues, one brain: imaging ...
 • Stern, Y. (2002) What is cognitive reserve? J. Int. Neuropsychol. ...
 • Stern, Y. et al. (1994) Influence of education and occupation ...
 • Bemnett, D.A. et al. (2003) Education modifies the relation of ...
 • Bennett, D.A. et al. (2006) The effect of social networks ...
 • نمایش کامل مراجع