بررسی اثرنماتدریشه گرهی Meloidogyne javanica برخصوصیات رشدی پیوندک رقم مامایی روی چندپایه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 690

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SADHE02_635

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

چکیده مقاله:

پیوندارقام مطلوب روی پایه های مقاوم به بیماری یکی ازموثرترین روشهای مدیریت بیمارگرهای خاکزادمحسوب میشود اثرات متقابل بین پایه و پیوندک میتواند شاخصهای رشدی گیاهان پیوندی و واکنش آنها دربرابر بیمارگرهارا تحت تاثیر قرار دهد به منظورارزیابی عکس العمل گیاهان پیوندی نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica ازمایشی درشرایط گلخانه چهارنوع GF677 ، GN15 هلو و دورگ هلو×بادام شورابی 1 ودوجمعیت نماتد 0و5000 تخم و لارونماتد درکیلوگرم خاک بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهایکامل تصادفی باچهارتکرار انجام شد مایه زنی نماتد یک هفته قبل ازانجام عمل پیوندصورت گرفت پیوندرقم مامایی درخردادماه جو درو به روش شکمی انجام شد ارزیابی نتایج به کمک شاخصهای رشدی گیاهان پیوندی و سه ماه پس ازمایه زنی نماتد صورت گرفت نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان دهنده اثرمعنی دارنماتد روی شاخصهای مورد بررسی نسبت به شاهد درپایه های مختلف بود تاثیرمذکور بین پایه های مختلف نیز متفاوت بودند بیشترین و کمترین کاهش شاخصهای رشدی به ترتیب درپایه های GF677 GN15 مشاهده گردید رشدپیوندک روی پایه GN15 درحضور و عدم حضورنماتداختلاف معنی دارینداشت همچنین بعضی ازشاخصهای رشدی پیوندک روی پایه دورگ هلو×بادام شورابی 1مشابه پیوندک روی پایه GN15 بود

نویسندگان

مهسا صحرانشین سامانی

دانشجوی کارشناسی ارشدبیماری شناسی

علی اکبر فدایی تهرانی

استادیاردانشگاه شهرکرد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی (1388)؛ آمارنامه کشاورزی ...
 • اخیانی ا. مجتهدی ح. و نادری ا. (1363)؛ گونه‌ها و ...
 • سرخه، ک. (1384)؛ بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی بادام ...
 • شمس الدینی، ش. (1390)؛ مطالعه بازار جهانی بادام و موقعیت ...
 • قاسمی، ا. و انصاری پور، ب. (1390)؛ بررسی میزان عکس ...
 • Aparisi, J.G. lonbarte, P. Felipe, A.J and Carrea, M. (2002); ...
 • Esmenjaud, D. Minot, J.C. Vision, R. Pinochet , and Salesses, ...
 • Hussey, R.S. and Baker, K.R. (1973); A comparison of method ...
 • Jenkins, W.R. (1964); A rapid centrifugal -floatation technique for separating ...
 • Jepson, S.B. (1987); Identification of root-knot nematodes (Meloidogyne species), C ...
 • Ledbetter, C. (1997); Screening Prunus rootstock for nematode Resistance. Research ...
 • Marull, J. and Pinochet, J. (1991); Host suitability of prunus ...
 • Marull, J. Pinochet, J. Felipe, A. and Cenis, J.L. (1994); ...
 • Perry, R.N. Moens, M. (2005); Plant nematology, CABI. North american ...
 • Perry, R.N. Moens, M. and Starr, J.L. (2009); Root-knot nematodes, ...
 • Peter, C. (2006); Breeding rootstock resistant to aggressive root-knot nematodes, ...
 • Pinochet, J. Calvet, C. Hernandez -Dorrego, A. and Bonet, A. ...
 • Pinochet, J. (2009); "Greenpac" a new peach hybrid rootstock adapted ...
 • Rendel, A.(1979); Classification of flowering plants. 9:640. ...
 • Sasser, J.N. and Carter, C.C. (1985); An advance treatise _ ...
 • Southey, J.F. (1 986) :Laboratory methods for work with plant ...
 • Tellz, J. and leon, M. (1989); peach x almond hybrids ...
 • Tylor, D.P. and Netscher, C. (1974); An improved technique for ...
 • Tylor, A.L. and sasser, J.N. (1978); Biology, Identification and control ...
 • Wachtel, M.F.(1984); A lack of tolerance to Meloidogyne javanica in ...
 • نمایش کامل مراجع