بررسی اثر وانادیوم و نیوبیوم بر رفتار خستگی جوش ترمیت

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,986

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_015

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

معلوم شده است که عناصر آلیاژی نظیر Nb و V می توانند از طریق تشکیل کاربیدهای ریز و با توزیع مطلوب در زمینه و کنترل اندازه دانه، خواص خستگی و مکانیکی جوش را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشند . در تحقیق حاضر اثر عناصر آلیاژی نیوبیوم و وانادیوم بر چقرمگی جوش ترمیت و نرخ رشد ترک خستگی و به عبارت دیگر اثر این عناصر بر عمر خستگی جوش ترمیت بررسی شده است . تست خستگی بر روی نمونه های جوش ترمیت که هریک حاوی درصد معینی از وانادیوم و نیوبیوم بوده اند، صورت گرفته و اندازه ترک در حال رشد، در هر مرحله اندازه گیری شد و سپس سطح مقطع شکست نمونه ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که عناصر آلیاژهای مذکور باعث افزایش تافنس جوش، استحکام شکست و افزایش عمر خستگی جوش می شوند .

نویسندگان

مریم صالحی

دانشکده مهندسی معدن متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خرمه فرخزاده

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شزیف

کامران دهقانی

دانشکده مهندسی معدن متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیر حسین کوکبی

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شزیف