آقای پروفسور کامران دهقانی

Prof. Kamran Dehghani

دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368295)

56
4
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی