تحلیل دیدگاه آنه ماری شیمل درباره خوشنویسی اسلامی ۱

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1370

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

در میان هنرهای سنتی اسلامی ، خوشنویسی یکی از مهم ترین هنرها است ؛ تا جایی که برخی از جریانهای فکری مانند سنت گرایان آن را هنر قدسی یا هنر مقدس می دانند. از یک سو، می تواند خوشنویسی اسلامی را هنری همگام با حکمت و عرفان دانست و از سوی یگر،د ممکن است آن را صرفا هنری برخاسته و برگرفته از تمدن اسلامی بدانیم . در هر صورت، نمی توان جایگاه بی بدیل و ارزنده این شاخه هنر سنتی میان هنرهای اسلامی را نادیده انگاشت . در بررسی هر موضوع و از جمله آثار یا شاخه های هنر اسلامی ، انتخاب روش و رویکرد متفاوت ما را به نتایج متفاوتی می رساند. این امر در زمینه مطالعات هنر اسلامی نتایج بسیار متفاوتی به همراه دارد. با در نظر گرفتن همین امر، اندیشمندان و پژوهش گران مختلفی در زمینه خوشنویسی اسلامی پژوهش انجام دادهاند. یکی از این افراد، آنه ماری شیمل است . شیمل یکی از مهم ترین پژوهش گران در زمینه اسلام و هنرهای اسلامی است . با توجه به این نکات، هدف اصلی در این پژوهش ، بررسی دیدگاه شیمل در زمینه خوشنویسی اسلامی است . بر همین اساس، پرسش اصلی در این پژوهش عبارت است از این که مولفه های خوشنویسی اسلامی در دیدگاه شیمل چیست ؟ در این پژوهش ، پس از بیان مبانی نظری و تعریف مفاهیم مورد نیاز، دیدگاه شیمل در زمینه خوشنویسی اسلامی بررسی و تحلیل می شود. این پژوهش ماهیت کاربردی دارد و از نوع توصیفی - تحلیلی به شمار می رود. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است . روش تحلیل ، کیفی است . این پژوهش نشان می دهد که شیمل در بررسی خوشنویسی اسلامی ، از رویکرد پدیدارشناسی بهره می برد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

لیلا متقیان

دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشکده هنر، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

جوادامین خندقی

استادیار گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران

علیرضا طاهری مقدم

مربی گروه نقاشی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران