عملکرد مدل درخت تقویت شده در شبیه سازی بارش- رواناب حوضه صوفی چای، جهت مدیریت دبی ورودی به دریاچه ارومیه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_162

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

آب یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار هر منطقه می باشد. به نظر می رسد با توجه به شرایط اقلیمی، کمیت و کیفیت آب قابل دسترس برای توسعهاقتصادی و زیست محیطی در اکثر نقاط ایران کافی نمی باشد. در حال حاضر، به دلیل کاهش میزان بارش در ایران و ادامه روند خشکسالی، نیاز بهمدیریت و برنامه ریزی منابع آب از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در تحقیق حاضر، برآورد رواناب ماهانه که به عنوان گامی اساسیدر برنامه ریزی منابع آب، به ویژه در حوضه های آبریز بدون ایستگاه های هیدرومتری حائز اهمیت است، مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفادهاز روش های داده کاوی و مدل درخت تقویت شده، شبیه سازی بارش-رواناب در حوضه صوفی چای را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد کهبارش در این حوضه به صورت نوسانی و متغیر بوده و دبی رودخانه در سالهای اخیر به دلیل مصرف بیش از حد آب در کشاورزی و صنعت، همچنینساخت سدهای بی شمار، کاهش یافته است. عملکرد مدل درخت تقویت شده با توجه به مقادیر شاخص های r, R(۲), CC و RMSE قابل قبول بود.

نویسندگان

زینب بیگدلی

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز

احمد فاخری فرد

استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز