برآورد ریسک اقلیمی تولید گندم دیم در حوضه دریاچه ارومیه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_161

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

کم آبی و محدودیت منابع آبی که در نتیجه وقوع خشکسالی های متوالی و عدم مدیریت صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی ایجاد شده است،چنین شرایطی تامین امنیت غذایی و امنیتی آبی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. لذا در حال حاضر استفاده بهینه از منابع آب و بارش هایفصلی و افزایش بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر برای ارزیابی ریسک اقلیمی تولید گندم دیم دراراضی حوضه دریاچه ارومیه، از شاخص رضایتمندی نیاز آبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که متوسط این شاخص در حوضهدریاچه ارومیه از ۶۶ تا ۸۴ درصد متغیر است که نشاندهنده شرایط اقلیمی مساعد برای توسعه کشت گندم دیم در منطقه مورد مطالعه میباشد. بررسیروند تغییرات شاخص رضایتمندی نیاز آبی نشان داد که شیب تغییرات این شاخص افزایشی بوده که این امر حاکی از بهبود شرایط نظام تولید درجهت استفاده از پتانسیل اقلیمی منطقه در توسعه کشت دیم است.

کلیدواژه ها:

شاخص رضایتمندی نیاز آبی ، کشت دیم ، گندم ، نظام تولید

نویسندگان

ابوالفضل مجنونی هریس

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز

جلال شیری

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز

معین هادی

دانشجوی دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تبریز