استراتژی های مقابله با بحران های کم آبی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 104

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_163

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

بحران های کم آبی به عنوان یکی از چالش های مهم در جهانمدرن، تاثیرات گسترده ای بر روی اقتصاد، محیط زیست وجامعه دارند. برای مقابله با این چالش، استراتژی هایمناسب و کارآمدی لازم است.در ایران نیز، کشوری که در کمربند خشک کره زمین قراردارد، بحران آب به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شده استاین . بحران یکی از چالشهای مهم در جهان است که نیازمندراهبردهای موثر برای مقابله با آن است. در این مقاله، بهبررسی راهبردهای مختلف برای مقابله با بحران آب پرداختهمیشود. راهبردهایی که در این مقاله بررسی میشوند عبارتنداز :۱ . بهینه سازی مصرف آب۲ . مدیریت منابع آب۳ . ترویج کشاورزی پایدار۴ . آموزش و پرورش۵ . همکاری بین کشورها۶ . استفاده از منابع آب جایگزین۷ . توسعه تکنولوژی های جدیددر این مقاله، به بررسی هر یک از این راهبردها و نحوهاجرای آنها برای مقابله با بحران آب پرداخته می شود.

نویسندگان

علی عرفانی فر

دانش آموخته دکترای مدیریت راهبردی