مدیریت و کاهش میزان نشت در شبکه های توزیع آب شهری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 108

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC22_159

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

مسئله نشت در سیستم های توزیع آب شهری هم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و هم از نظر تاثیرات زیست محیطی مهم می اشد.بنابراین مقابله با آن امری لازم و اجتناب ناپذیر است. هر کشوری دارای شرایط زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیرهخاص خود می باشد. کشور ما نیز دارای شرایط خاص خود است که در زیر به چند مورد از آن ها اشاره میشود:- فرسوده بودن سیستم توزیع آب شهری- شرایط جغرافیایی و آب و هوایی خاص- عدم اطمینان از اجرای صحیح پروژه ها در برخی مواردو مجموعه عوامل دیگری که موجب می شود تفاوت های نشت یابی و کنترل نشت پر رنگ تر شود.به مقوله نشت از دیدگاه دیگری نیز می توان نگریست و آن بحث راهبردی و استراتژیک بودن آب است و این بدان معنی است کهدر بحث جلوگیری از هدررفت آب، بدلیل ذیقیمت بودن آن هزینه های مالی مطرح نیست و فقط وظیفه ما جلوگیری از هدر رفتن وتلفات آن است. بنابراین استفاده از روشهای مختلف کنترل نشت بسیار مهم میباشد. استراتژی متداول در کاهش نشت، نشت یابی وتعمیرات برای کاهش نشت میباشد در صورتیکه میتوان با انجام تدابیری مدیریتی بدون نیاز به انجام پروژه های گران قیمت نشتیابی، به مدیریت کنترل نشت اقدام نمود. یکی از این روشها کنترل و مدیریت فشار شبکه در زمان های مختلف ساعات شبانه روزاست که باعث تغییر میزان نشت میشود. در این مقاله سعی شده است با نگاهی مدیریتی و فنی با توجه به شرایط خاص اقتصادی،جغرافیایی، فرهنگی و غیره کشورمان، به موضوع نشتیابی با استفاده از داده های آماری و کنترل نشت در سیستم توزیع آب شهریپرداخته شود.

نویسندگان

بهروز ناصری

رئیس شرکت آب و فاضلاب مراغه

محمود ناعم وند

معاونت بهره برداری و توسعه شبکه آب مراغه

کیوان موسوی فر

کارشناس GIS و شبکه آب مراغه