اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC12_118

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم، یکی از چالش های اساسی و تعیین کننده امنیت ملی و بین المللی است . هدف از انجام این مطالعه برای پاسخ به این سئوالبود که آیا پیامدهای تغییر اقلیم، رشد اقتصادی بلند مدت را تهدید می کند؟. در این مطالعه مروری، با استفاده از کلید واژه های: تغییر اقلیم،رشد اقتصادی و گازهای گلخانه ای در پایگاههای علمی معتبر داخلی و خارجی از جمله: Direct Science ، SCOPUS ،Springer ، Elsevier ، Wiley ، SID ، ICS و World Bank ، بیش از ۱۰،۰۰۰ مقاله مرتبط با موضوع یافت شد. به منظوردستیابی به اهداف پژوهش از میان مقالات فوق حدود ۵۰ مقاله که بیشترین ارتباط را با موضوع مورد مطالعه داشتند انتخاب شد. با بررسیپیشینه این تحقیقات اطلاعات لازم گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که پیامدهای بلند مدت تغییر اقلیم این تصور را ایجاد کرده است که اثرات تغییر اقلیم ناشی از گازهای گلخانه ای رشداقتصادی بلند مدت را تهدید می کند. با این حال ،اثرات تغییرات اقلیمی بر اقتصاد جهانی طی ۵۰ سال آینده احتمالا اندک خواهد بود وحتی اثرات شدید تا پایان قرن نیز بعید به نظر می رسد. بزرگترین تهدیدی که تغییر اقلیم برای رشد اقتصادی بلند مدت ایجاد می کند،ناشی از تلاش های احتمالی بیش از حد برای کاهش گازهای گلخانه ای خواهد بود. بنابراین تلاش برای کاهش گازهای گلخانه ای بایدطی فرآیندی انجام شود که رشد اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، را کمتر تحت تاثیر قرار دهد.

نویسندگان

علی بهرامی

عضو هیات علمی و استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی