بازاریابی جغرافیایی (ژئومارکتینگ) شعب بانک رفاه کارگران (مطالعه موردی: شهر تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 860

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMPUTER07_052

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

ژئومارکتینگ یک اصطلاح کلی از نبوغ جغرافیایی است که به تمام جنبه های بازاریابی ازجمله توزیع و فروش می پردازد؛ که تحقیقات آن با استفاده ازپارامترهای جغرافیایی با نمونه برداری شروع و سپس جمع آوری اطلاعات، تجزیه وتحلیل و نمایش انجام می گیرد. خدمات ژئومارکتینگ بیشتر مربوط بهمسیریابی، برنامه ریزی اراضی و انتخاب مکان مناسب است و پایه اصلی آن نقشه های دیجیتالی است. ژئومارکتینگ با استفاده از نقشه های دیجیتال و با نشاندادن داده های بازار، شرکتها و مشتریان آنها، اجازه می دهد که یک تصمیم گیری موثر و کارا صورت بگیرد. امروزه مکانیابی کاربری های مختلف باتکیه بر اطلاعات جغرافیایی و ترکیب آن با اصول بازاریابی می تواند موجب افزایش کارایی خدمات و درنتیجه رفاه بیشتر شهروندان شود؛ بنابراین، در پژوهشحاضر با تکیه بر اطلاعات کتابخانهای و میدانی و با استفاده از تکنیک های ژئومارکتینگ و ترکیب آن با هوش مصنوعی وضعیت ۱۲۲ شعبه بانک رفاهکارگران شهر تهران ازنظر مطابقت با ویژگی های اقتصادی و جغرافیایی، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است؛ که با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، عمده شعب بانک رفاه کارگران با معیارهای ژئومارکتینگ مناطق همخوانی و انطباق دارند و با توجه به تحلیل های صورت گرفته مناطق ۴،۱۵،۲۱،۱۹،۱۸ و ۵ به ترتیب دارای بیشترین پتانسیل اقتصادی برای ایجاد شعب جدید بانک رفاه کارگران می باشند، همچنین در این پژوهش با استفاده از جمع آوری اطلاعات در دوره ۵ ساله و شبکه LSTM هوش مصنوعی طراحی شده میزان نیاز به وجه خودپرداز برای ۵ شعبه منتخب بانک رفاه کارگران برای یک سال با دقت ۹۵ درصد پیش بینی شده است که این مورد می تواند گامی مهم در جهت به کارگیری هوش مصنوعی در تکنیک های مکانیابی، رفتار فضایی مشتریان وژئومارکتینگ باشد.

نویسندگان

مهرداد محمدی یل سویی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ابوالفضل منصوری اطمینان

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران