مقایسه ی وضعیت سلامت اجتماعی در میان زنان بارور و نابارور

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

165

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNEO-1-4_003

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ناباروری بر سلامت اجتماعی زنان است که به این منظور دو گروه از زنان شامل یک گروه ۲۰ نفری از زنان شهرستان سقز دارای تجربه ی باروری و یک گروه ۲۰ نفری از زنان همین شهرستان که یا توان فرزندآوری نداشتند و یا برای فرزندآوری نیازمند سپری کردن دوران مراقبتی و دارویی ویژه­ای بودند با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به روش آزمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوا ارزیابی شد و برای ارزیابی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته­ها نشان­دهنده­ی سلامت اجتماعی پایین­تر زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور است (۱۴/۳ در برابر ۳۶/۳). همچنین تفاوت معنی­داری میان سلامت اجتماعی زنان بارور و نابارور در قالب پنج بعد وجود دارد (Sig=۰.۰۴). مقایسه­ی ابعاد سلامت اجتماعی در میان دو گروه نشان می­دهد ابعاد «شکوفایی اجتماعی» (متوسط رو به پایین) و «انسجام اجتماعی» (متوسط رو به بالا) تفاوت معنی­داری در میان دو گروه ندارند اما ابعاد «همبستگی اجتماعی» (متوسط)، «پذیرش اجتماعی» (متوسط رو به بالا) و «مشارکت اجتماعی» (متوسط رو به بالا) تفاوت معنی­داری را نشان می­دهند. از این نتایج می توان استنباط کرد که جامعه بخشی از فرآیند تکامل شخصیتی و هویتی زنان را منوط به ایفای نقش مادری می­داند. ناباروری و نداشتن تجربه­ی مادری باعث ایجاد نگرش و قضاوت منفی جامعه در مورد زنان نابارور می­شود و همین نگرش منفی می­تواند میزان سلامت اجتماعی زنان را تحت تاثیر قرار دهد و آن را با چالش جدی مواجه کند.

نویسندگان

فرهادبیانی
فرهاد بیانی

دانشگاه تبریز

توکلآقایاری هیر
توکل آقایاری هیر

دانشگاه تبریز

سید یاسینحسینی
سید یاسین حسینی

دانشگاه ازاد آشتیان

غلامرضادنکوب
غلامرضا دنکوب

دانشگاه فردوسی مشهد