ارزیابی الگوی مدیریت محلی روستایی مبتنی بر شاخص های حکمروایی خوب مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GDIJ-17-57_007

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1399

چکیده مقاله:

حکمروایی خوب روستایی همانا فرآیند تاثیرگذاری همه ارکان دخیل روستایی بر مدیریت روستایی، باتمام سازوکارهایی که بتوان با آن ها به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت کرد. تحقیق حاضر با هدف سنجش و ارزیابی الگوی مدیریت محلی مبتنی بر شاخص های حکمروایی خوب در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر انجام شده است. این پژوهش به لحاظ روش پیمایشی، و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کل روستاییان بالای 15 سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان شهرستان مشگین شهر می باشد (90359N=)، که از این میان تعداد 383 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS ، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 72/0 الی 94/0 بدست آمد. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داد که شاخص های مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری از کارکرد بیش تری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محلی روستایی شهرستان مشگین شهر تاثیر دارد و مدیریت محلی روستایی شهرستان مشگین شهر از لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب روستایی در وضعیت خوبی قرار دارد. افزون بر این، مطابق یافته های پژوهش تمامی شاخص های حکمروایی خوب (مشارکت اجتماعی، پاسخ گویی، کارآیی و اثربخشی، قانون مندی، عدالت و برابری، اجماع محوری، مسئولیت پذیری و شفافیت)، در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

نویسندگان

وکیل حیدری ساربان

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احتشامی، لطف الله (1384). نقش کلانتران و کدخدایان در مدیریت ...
 • امیدیان؛ محسن، غلامرضا طالقانی؛ فرشته محمدی؛  جمال فیروزی؛ حمزه خواستار ... [مقاله ژورنالی]
 • بدری، سیدعلی (1390). چالش های مدیریت روستایی در ایران و ... [مقاله ژورنالی]
 • حیدری ساربان، وکیل (1394). بررسی اثرات گردشگری در توسعه اجتماعی ...
 • جاسبی، جواد؛ ندا نفری (1387). الگوی حکمرانی خوب: رهیافتی فرایندی- ...
 • جهانشاهی، محمدحسین (1386). نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمروایی، جستارهای ...
 • دباغ، سروش؛ ندا نفری (1388). تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی ...
 • دربان آستانه؛ علیرضا؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدحسن مطیعی؛ سیدعلی بدری (1388)، ...
 • رضوانی، محمدرضا (1383). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی ...
 • تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکم روایی خوب در توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات ) [مقاله ژورنالی]
 • رکن الدین افتخاری؛ عبدالرضا (1386). مدیریت توسعه روستایی، تهران. انتشارات ...
 • رکن الدین افتخاری؛ عبدالرضا، حمدالله سجاسی قیداری؛ جمشید عینالی (1386). ...
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا ... [مقاله ژورنالی]
 • سردارنیا، خلیل (1390). اثر سرمایه اجتماعی بر حکمرایی خوب، ماهنامه ...
 • سروستانی، صدیق (1386). تحلیل مدل های حکمروایی شهری در انتخاب ...
 • شاه آبادی، ابوالفضل؛ عبدالله پورجوان (1391). رابطه حکمرانی با شاخص ...
 • شریف زاده، فتاح؛ رحمت الله قلی پور (1382). حکمرانی خوب ...
 • قدیری معصوم، مجتبی؛ وحید ریاحی (1383). بررسی محورها و چالش ... [مقاله ژورنالی]
 • کلارک، باری (1948). اقتصادی سیاسی تطبیقی، ترجمه عباس حاتمی. انتشارات ...
 • میدری، احمد (1385). مقدمه ای بر نظریه حکمرانی خوب، فصلنامه ...
 • نادری مهدیی، کریم (1394). واکاوی عوامل بازدارنده مدیریت نوین روستایی ... [مقاله ژورنالی]
 • ودیعی، کاظم (1348). مقدمه ای بر روستاشناسی ایران، نشر دهخدا. ...
 • Atkinson, R (2004). The new urban governance and urban regeneration: ...
 • Barry, N (1979). Hayek’s social and economic philosophy. London: Macmillan.   ...
 • Bemile, R. & Boateng, R (2015). Promoting good governance through ...
 • Esty, D (2006). Good governance at the supranational scale: globalizing ...
 • Goodwin, M (2006). The governance of rural areas: Some emerging ...
 • Hernes, G & Selvik, A (1983). Locale corporatism in organizing ...
 • Kardos, M (2013). The reflection of good governance in sustainable ...
 • Meehan, E (2004). From government to governance, civic participation & ...
 • http://www.qub.ac.uk/cawp/research/meehan.pdf ...
 • Murdoch, J., & Abram, S (1998). Defining the limits of ...
 • http://www.ruralforum.info/papers/nkumen. ...
 • Oksana, P(2013). Good governance and policy addressing poverty alleviation in ...
 • Pagano, M & Bowman, A (1997).  Cityscapes and capital: the ...
 • Rosenblum, R (1989). The resurgent liberal, New york: Times Books. ...
 • Rothbard, M (1978). For a new liberty. New York: Collier- ...
 • Rowley, Ch (1993). Liberty and the state, Brookfield, VT: Edward ...
 • Sherman, H (1995). Foundation of radical political economy, Armonk, NY:M.E.Sharpe. ...
 • Studies, 14(1), 41-50. ...
 • UNDP (2008). UNDP, Human development report. .Available on Line: http://hdr.undp.org. ...
 • Vaghun, K (1994). Austrian economics in Arica. NewYork: Cambridge University ...
 • World Bank (2012). World development report. New York: Oxford University ...
 • Xia, M (2012). Social capital and rural grassroots governance in ...
 • نمایش کامل مراجع