ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهندس آرش احمدی اصفهانی

Engineer Arash Ahmadi Esfahani

مشاور مدیریت کسب و کار

محور تخصصی:استراتژی و مدیریت استراتژیک

Researcher ID: (50293)

فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات آرش احمدی اصفهانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهعامل های کلیدی موفقیت برای بکپارچگی پایداری در اقدام های مدیریتی پروژه شرکتهای فناوری اطلاعات ایراندومین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1397
2دریافت فایل PDF مقالهعامل های کلیدی موفقیت برای یکپارچگی پایداری در اقدام های مدیریتی پروژه شرکت های فناوری اطلاعات ایرانپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتباطات بازاریابی بر موقعیت مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی1396
4دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی های پخش محصول جدید: چه کسی مورد هدف واقع شده است و چگونه سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه ی کاربردهای مدیریتی هوشمندی کسب و کار در سازمان هااولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
6دریافت فایل PDF مقالهفرآیند کسب ارزش از هوشمندی کسب و کاراولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ظرفیت هوشمندی کسب و کار، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد سازمانیاولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
8دریافت فایل PDF مقالهیکپارچگی هوشمندی کسب و کار و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانیاولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
9دریافت فایل PDF مقالهنقش خلاقیت و مدیریت پروژه در ارتقای کیفیت پروژه های شرکت ساختمانی آرمین بتن یزدچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
10دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تحلیل کیفی نقش عامل های شرکت کننده در هوشمندی و تجزیه و تحلیل کسب و کاردومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار1398
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش شایستگی های تفکر استراتژیک در سازمان های هوشمندسومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران1398
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل کیفی زیرساخت های مدیریت دانش و هوشمندی سازمانیسومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل کیفی مدیریت زنجیره ی تامین پایدار در شرکت ساختمانی آرمین بتن یزدسومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران1398
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه ی اجتماعی در مدیریت زنجیره ی تامین پایدار و عملکردسازمانیسومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران1398
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه ی نقش کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تاکید بر هوشدومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری1398
16دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی شرکتی بر عملکرد نوآوری داخلی سازمان ها با تاکید بر هوش تجاریدومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری1398
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه ی تاثیر محرک های هوش رقابتی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی رضایت مشتریهشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات1398
18دریافت فایل PDF مقالهعوامل محرک مدیریت زنجیره ی تامین و نقش آنها بر عملکرد سازمانی با تاکید بر رویکرد سبزهشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات1398
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل نقش هوش تجاری در استفاده از سیستم های اطلاعاتیسومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها1399
20دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و جهت گیری کارآفرینیسومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری،اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها1399
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کیفی استراتژی های زنجیره تامین یکپارچه در شرکت ساختمانی آرمین بتن یزددومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع1399
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کیفی برنامه ریزی استراتژیک زنجیره ی تامین با توجه به رویدادهای شدیددومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع1399
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آشفتگی محیطی و جهت گیری راهبردی بر زنجیره ی تامین یکپارچه با نقش تعدیل گر تداوم فرآینددومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع1399
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل نقش هوش تجاری در استفاده از سیستم های اطلاعاتیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی1399
25دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و جهت گیری کارآفرینیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی1399
26دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر قابلیت های مدیریت دانش و ریسک پذیری سازمانی بر نوآوری مدل کسب و کاراولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت1399
27دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش طراحی خدمات بازاریابی شرکت ساختمانی آرمین بتن یزداولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت1399
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه ی اجتماعی بر مدیریت زنجیره ی تامین پایدار و عملکرد سازمانیکنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت1399
29دریافت فایل PDF مقالهEffecting Competitive Intelligence Drivers on Corporate Performance with Mediator Role of Customer Satisfactionسومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری1399
30دریافت فایل PDF مقالهDriving Factors Affecting Supply Chain Management and Their Role in Organizational Performance with Emphasis on the Green Approachسومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری1399
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه ی نقش هوشیاری استراتژیک در هوش استراتژیکنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
32دریافت فایل PDF مقالهتعامل جهت گیری های راهبردی در گسترش راهکارهای هوشمندنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399

تالیفات آرش احمدی اصفهانی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتاببررسی قابلیت های پویای تجزیه و تحلیل و هوشمندی کسب و کار بر توانمندسازی عملکرد شرکتمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1397فارسی
2کتابمدیریت پروژهپندار1395فارسی
3کتابطراحی و تجزیه و تحلیل نوین سیستم هامؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1398فارسی
4پایان نامهتحلیل نقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و عملکرد سازمانیدانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب1399فارسی
5کتابتجارت الکترونیکیمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
6کتابماهیت سیستم های خبرهمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
7کتابکاربرد فناوری اطلاعات در برنامه ریزی شهریمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
8کتابمبانی مدیریت استراتژیکمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
9کتابتجزیه و تحلیل و هوش تجاریمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
10کتابتحقیقات بازاریابیمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
11کتابمدیریت دانش (ترجمه ی چشم اندازها به راهبردها)مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
12کتابنوپای ناب مدرنمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
13کتابتأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با نقش میانجی مشارکت مصرف کنندهمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
14کتابنقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و عملکرد سازمانیمؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی
15کتابظهور انقلاب صنعتی چهارممؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان1399فارسی

تحصیلات تخصصی آرش احمدی اصفهانی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مدیریت کسب و کار گرایش IT/ISکارشناسی ارشد1396-1399
2مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیکارشناسی ارشد1395-1397
3مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی1393-1396
4مهندسی فناوری اطلاعاتکاردانی1391-1393
5مدیریت بازرگانیکارشناسی1384-1388

سوابق شغلی و تخصصی آرش احمدی اصفهانی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار صنعتیمدیر پروژه شرکت آرمین بتن سپاهان1385-1388
2سابقه کار صنعتیمدیر پروژه شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد1388-1397
3سابقه کار صنعتیمشاور برنامه ریزی استراتژیک شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد1397-1398
4سابقه کار صنعتیمدیر پروژه شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد1398-1399
5سابقه کار صنعتیمدیر عامل و مشاور IT شرکت الوند مشاوران سپاهان1389-1391

جوایز و افتخارات آرش احمدی اصفهانی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1رتبه دوم منطقه 4 کشوری در اولین جشنواره نشریات دانشجویی کشور1393

سوابق حضور آرش احمدی اصفهانی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1مدیریت MBAخانه صنعت و معدن ایرانیان1390
2مدیریت MBAمؤسسه آموزش عالی آزاد فناوران حکیم خلیج فارس1390
3مدیریت پروژهمؤسسه آموزش عالی آزاد برهان1398
تاریخ ایجاد رزومه: 10 آبان 1394 - تعداد مشاهده 1075 بار

نمودار تولید سالانه مقالات آرش احمدی اصفهانی

تماس با آرش احمدی اصفهانی

آرش احمدی اصفهانی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش IT/IS از دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب می باشد.
آدرس ایمیل: arashahmadiesfahani@gmail.com
شماره همراه: 09134037004
کشور:ایران استان:اصفهان شهر:اصفهان
آدرس: خ چهار باغ بالا، خ بهار آزادی، پ 54

به اشتراک گذاری صفحه آرش احمدی اصفهانی

علایق شخصی

  • مدیریت استراتژیک
  • کارآفرینی
  • مدیریت پروژه
  • مدیریت فناوری اطلاعات
پشتیبانی