آقای دکتر چنگیز مولایی

Dr. Genghis Mowlaii

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (386164)

2
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی