آقای دکتر حمید حیدر

Dr. Hamid Heydar

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (383173)

7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی