الگوریتم بهبود یافته برای شبیه سازی داده های خام راداری هدف دریایی بزرگ با درنظر گرفتن اثرات متقابل و دریای متغیر با زمان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 301

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RADARC07_050

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در این مقاله یک الگوریتم اصلاح شده برای شبیه سازی میدان الکترومغناطیسی برگشتی مربوط به یک هدف دریایی بزرگ در حضور کلاتر دریا ارائه شده است. میدان برگشتی از سطح به کمک حل عددی معادلات انتگرالی میدان الکتریکی با استفاده از روش ممان و الگوریتم مش بندی مثلثی هوشمند محاسبه می شود. شناور نیز به صورت مجزا و به کمک مراکز پراکندگی مدل می شود. با ترکیب داده های به دست آمده، میدان برگشتی از کل صحنه مورد نظر به صورت تفکیک شده و به ازای تکتک سلولهای تفکیک مکانی فرضی به دست خواهد آمد. در نهایت با استفاده از یک رابطه انتگرالی، داده های خام راداری برای این صحنه تولید می شوند. به منظور بهبود الگوریتم موجود، روشی برای درنظر گرفتن اثرات متقابل آب و شناور ارائه شده است. با درنظر گرفتن یک ناحیه کوچک متناسب با ابعاد شناور در اطراف آن و لحاظ کردن انعکاس های آینه ای تا مرتبه دوم، مراکز پراکندگی شناور در حضور آب های سطحی استخراج خواهد شد. همچنین در فرآیند پیشنهادی، تغییرات زمانی سطح آب به کمک مدل های ریاضی شبیه سازی شده و اثر این تغییرات نیز در نظر گرفته می شود. در ادامه و به منظور صحت سنجی، تصاویر به دست آمده برای یک حالت فرضی با استفاده از این الگوریتم ارایه شده است که با مقایسه پارامترهای ISLR و PSLR می توان بهبود تصویر را مشاهده کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رحمان صوفیانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حمید حیدر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مرتضی کازرونی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر