تخمین تاخیر گروه در ترانسپوندر ماهواره SMMS

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,921

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEE13_348

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1386

چکیده مقاله:

چکیده : این مقاله به شبیه سازی زنجیره دریافت و اندازه گیری پارامتر تاخیر گروه در ترانسپوندر همزمان ماهوارهSMMS می پردازد . ضمن بیان تکنیکهای اندازه گیری تاخیر گروه در ترانسپوندرهای ماهواره به تخمین تاخیر گروه با استفاده از تکنیک فاز مستقیم پرداخته ایم . اندازه گیری به ازاء دسته المانهای متفاوت که تاثیر بیشتری در منحنی فاز سیستم و لذا میزان تاخیر گروه دارند، انجام شده است . همچنین منحنی های پاسخ دامنه، پاسخ فاز و تاخیرگروه در نقاط مختلف سیستم ارائه و مقایسه شده و محدوده های فرکانسی و دسته المانهای مناسب برای کمترین میزان تاخیر گروه و اعوجاج در ترانسپوندر ماهواره پیشنهاد شده اند .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد حسین مدنی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مرتضی شفیعی نیستانک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حمید حیدر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر