الگوریتم برد – داپلر در رادار روزنه مصنوعی متحرک بر روی مسیر پروازی بالستیک

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 261

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RADAR-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله الگوریتم برد-داپلر (RDA) برای رادار روزنه مصنوعی متحرک بر روی مسیر پروازی بالستیک ارائه شده است. حرکت شتابدار در سه جهت محور مختصات و مسیر پروازی غیر یکنواخت موجب عدم کارایی الگوریتم های تصویربرداری مرسوم گردیده است. در این مقاله ابتدا رابطه تحلیلی طیف سیگنال دریافتی با توجه به مسیر پروازی بالستیک به کمک بسط سری تیلور و روش سری معکوس استخراج گردید و بر مبنای آن، الگوریتم RDA پایه ریزی شد. سپس جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی برای هدف تک نقطه ای، تصویر SAR با توجه به مسیر پروازی بالستیک شبیه سازی و پارامترهای کیفیت آن محاسبه گردید. در ادامه جهت بررسی قابلیت الگوریتم برای اهداف بزرگ، با در نظر گرفتن هدف پنج نقطه ای و هفده نقطه ای، تصویر SAR با کمک الگوریتم پیشنهادی، استخراج شد. نتایج شبیه-سازی نشان داد، علی رغم مسیر پروازی بالستیک و شتاب در سه جهت محور مختصات، الگوریتم پیشنهادی، قادر به استخراج تصویر راداری است.

کلیدواژه ها:

الگوریتم برد- داپلر (RDA) ، رادار روزنه مصنوعی ، شتاب در سه جهت ، مسیر پروازی بالستیک ، روش سری معکوس

نویسندگان

محمد نوری پرکستانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مرتضی کازرونی

صنعتی مالک اشتر

حمید حیدر

صنعتی مالک اشتر