آقای دکتر محمدجواد ثقفی

Dr. Mohammad Javad Saghafi

پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288783)

19
5
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی