آقای دکتر بهروز محمدکاری

Dr. Behroz MohammadKari

رئیس بخش انرژی و نور (بهینه سازی مصرف انرژی) مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (227363)

33
6
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی