Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای حسن رحمان پور

hassan rahmanpour

باشگاه نخبگان ودانش پژوهان جوان دانشگاه آزاداسلامی

Researcher ID: (232188)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه حسن رحمان پور

مقالات نمایه شده حسن رحمان پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالههوش هیجانی وکاربرد آن درمدیریتدومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1395
2دریافت فایل PDF مقالهخانواده و فضای مجازیهمایش ملی خانواده و مسائل نو پدید1395
3دریافت فایل PDF مقالهمدیریت توسعه صنعت توریسم وگردشگری فرهنگی بادیدگاه رسیدن به توسعه پایدارهمایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری1394
4دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تعلیم وتربیت اثربخش با تکیه برارزش های الهی وتعالیم اسلامی و افزایش بهره وری فردی وسازمانیهمایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری1394
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیرروش های نوین تدریس بریادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطهدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
6دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری در بهبود شاخص های توسعه پایدارسومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1394
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رابطه آموزش مهارتهای زندگی درخانواده برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشتخوارسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه اشتغال مادران برعزت نفس دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهررشتخوارسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
9دریافت فایل PDF مقالهسبک زندگی دینی ازمنظرآیات قرآن وروایات فقهیسومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
10دریافت فایل PDF مقالهایندهژوهی ضرورت توسعه پایدار در نظام تعلیم و تربیتاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان دوره ابتداییشهرستان رشتخوارازدیدگاه مدیران ومعلماناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی1394
12دریافت فایل PDF مقالهنقش سیاست های مالی دولت بر مصرف و اشتغال در کشورهای منتخب درحال توسعهسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرعناصراقلیمی شهرستان رشتخواربرتوسعه وکاشت محصول پسته بااستفاده ازنرم افزارGISکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشتخوارچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محیط خانواده بر خودکنترلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشتخوارچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی قراردادهای بیمهچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
17دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی بهبود کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی و مهارت های تعارض زوجین جوانچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش درمان شناختی – رفتاری و افشای هیجانی برکاهش میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه پیام نور رشتخواردومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرشرایط اقلیمی بر میزان تولیدمحصولات کشاورزی شهرستان رشتخوار نمونه موردی ؛محصول گندمدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی پایداراولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
21دریافت فایل PDF مقالهراهبردها ، چالش هاوفرصت های توسعه تولید ملی و اشتغال از راه گردشگریاولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
22دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش در سازمان های یاددهنده (با تاکید برمحوریت معلم ومدرسه)اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی1393
23دریافت فایل PDF مقالهمدیریت حفاظت محیط زیست از دیدگاه اسلاماولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرکیفیت زندگی بر رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان رشتخواراولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهجغرافیا و الگوهای آمایش سرزمین درتوسعه شهری پایداردوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت1393
26دریافت فایل PDF مقالهزعفران ایرانی ،چالش ها وفرصت هادومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
27دریافت فایل PDF مقالهاهمیت توجه به حقوق حیوانات در مکتب نهج البلاغهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
28دریافت فایل PDF مقالهپایداری محیط زیست ازدیدگاه اسلامدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
29دریافت فایل PDF مقالهتوریسم، حفظ محیط زیست وراه های رسیدن به توسعه پایداردومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
30دریافت فایل PDF مقالهمحیط زیست پایدارازمنظراحادیث وقواعدفقهی واسلامیدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
31دریافت فایل PDF مقالهاثرات جغرافیایی و زیست محیطی گردشگری ساحلی بر توسعهدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اقلیم آسایش و گردشگری شهرستان رشتخوار - خراسان رضویدومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین1392
33دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تولید ملی و راهکارهای رسیدن به توسعه اقتصادی از منظر آیات قرآن و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
34دریافت فایل PDF مقالهگردشگری، فرصتها و چالش های ایران اسلامیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
35دریافت فایل PDF مقالهفناوری های نوین و الگوها و شاخص های توسعه شهری پایداراولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار1392
36دریافت فایل PDF مقالهجغرافیا، گردشگری و توسعه پایداراولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم1391

تالیفات حسن رحمان پور

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابعلی(ع) دردانه آفرینشانتشارات مینوفر1393فارسی
2کتابفناوری های نوین آموزش درنظام تعلیم وتربیتانتشارات پویااندیش1392فارسی
3کتاباقدام پژوهی،ازتئوری تاعملانتشارات رحیمی نژاد1393فارسی
4کتاباصول وفنون مقاله نویسیانتشارات مینوفر1395فارسی
5کتابآموزش مقدماتی GISانتشارات رحیمی نژاد1393فارسی
6کتابجغرافیای طبیعی رشتخوارانتشارات مینوفر1394فارسی
7کتابجغرافیای گردشگری شهرستان رشتخوارانتشارات مینوفر1394فارسی
8کتابThe Effect of Life Quality on Job Satisfaction AmongLAP LAMBERT Academic Publishing Germany2015انگلیسی
9کتابمجموعه مقالات همایش کشاورزی رشتخوارانتشارات صبای اندیشه1399فارسی
10کتابمجموعه مقالات لاتینانتشارات پویااندیش1398فارسی
11کتابمجموعه مقالات فارسیانتشارات پویااندیش1398فارسی
12کتابآموزش وپرورش اثربخشانتشارات صبای اندیشه1399فارسی
تاریخ ایجاد رزومه: 23 دی 1399 - تعداد مشاهده 395 بار

نمودار سالانه مقالات حسن رحمان پور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حسن رحمان پور

کشور: ایران استان: خراسان رضوی شهر: مشهد

به اشتراک گذاری صفحه حسن رحمان پور

کلیدواژه های مهم در مقالات حسن رحمان پور

پشتیبانی