آقای دکتر حسین روازاده

Dr. Hosein Ravazadeh

حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186128)

26

مقالات کنفرانسهای داخلی