دوالى (واریس) Varices ;phlebectasia( روش مجرب در تخلیه و درمان دوالى (واریس Varices phlebectasia و پیشگیری از ابتلا به آن و جلوگیری از پیشرفت عروق واریسی شد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,323

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCNF01_017

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1398

چکیده مقاله:

اگر در ساق، رگ ها بهم پیچیده و بسیار کلفت شده باشند و به رنگ سبز آشکار گردند به آن دوالى (واریس) گویند و بیشتر در کسانى یافت مى شود که پاهاى ایشان خسته مى شود و در خوردن خوراکى هاى تلخآب زا زیاده روى مى نمایند. درمان را با خون گرفتن از رگ باسلیق و روان کننده های (مسهل و منضج ها) تلخآب می توان شروع کرد و درمان را پیوسته و همیشه انجام دهید و از خوراکى هاى بیمارى مالیخولیازا پرهیز نمایید. پس از آن از رگ هاى کلفت تر و پهن تر شده خون بگیرید تا تن ایشان تهى سازى شود و برنامه بیمار را با روان کننده هاى تلخآبى دنبال نمایید و از رگ باسلیق او خون بگیرید، و از هرچه خوراک تلخآب زا است وى را بپرهیزانید و پیوسته ساق پا را با نوار ببندید.افرادى همچون سربازان و باربران بر اثر راه رفتن بسیار، بر روى ساق پاهایشان رگ هاى کلفت و پیچ و خم دارى ظاهر مى شود که به آن واریس گویند. براى درمان، فصد بازیلیک و آنگاه فصد عروق متسع (بازشده) و مالیدن آنها (براى تخلیه خون) مفید است. پس از فصد بازیلیک، مصرف پخته افتیمون و سپس بستن پا با پارچه اى از ابتداى قوزک تا زانو ضرورى است.بیماری دوالی بیماری است که در آن رگها غلیظ باشد که بر ساق پای پدید آید و سبب آن امتلاء و فراخى رگها باشد و طعامهای غلیظ خوردن، و از پس طعام، حرکت کردن. و این علت پیکان و حمالان را بیشتر افتد. اگر در ساق، رگ ها بهم پیچیده و بسیار کلفت شده باشند و به رنگ سبز آشکار گردند به آن دوالى (واریس) گویند و بیشتر در کسانى یافت مى شود که پاهاى ایشان خسته مى شود و در خوردن خوراکى هاى تلخآب زا زیاده روى مى نمایند. درمان را با خون گرفتن از رگ باسلیق و روان کننده ها تلخآب که در بخش مالیخولیا یاد کردیم آغاز کنید و درمان را پیوسته و همیشه انجام دهید و از خوراکى هاى بیمارى مالیخولیازا پرهیز نمایید. اگر این چنین برنامه او را مدتى انجام دادید، پس از آن از رگ هاى کلفت تر و پهن تر شده خون بگیرید تا تن ایشان تهى سازى شود و برنامه بیمار را با روان کننده هاى تلخآبى دنبال نمایید و از رگ باسلیق او خون بگیرید، و از هرچه خوراک تلخآب زا است وى را بپرهیزانید و پیوسته ساق پا را با نوار به بندید. اخوینی معتقد است که فصد از رگ باسلیق می تواند در درمان دوالی موثر باشد: این دوالى آن رگها بود که بر پاهای حمالان و پیکان پدید آید، آن رگها سطبر برپیچیده بوند یک با دیگر، و علاج وى خون برگرفتن بود از باسلیق چند بار یک از پس دیگر [و بود که یک رگ باریک ] بگشایند هم از آن پا، و باید تا نگاه داشته آید تا رگ بزرگ نگشایند چه خون باز نایستد و من دیدم چند تن را که اندرین هلاک شدند، و باز مطبوخ ها بسیار خورد افتیمونى تا سودا را فرود آرد و طعام بسیار نخورد و شراب نخورد هیچ خاصه سیاه و شیرین دار و از خرم و فلاته و میپخته نخورد و پاها را هیچ رنجه ندارد و اعتماد به اسهال باشد و فصد باسلیق و رگهای پا