آقای دکتر محمدحسین صراف زاده

Dr. Mohammad hossein Sarafzadeh

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185076)

64
11
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی