آقای دکتر مرتضی فرهادی

Dr. Morteza Farhadi

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181948)

4
27
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی