آقای تقی شامخی

Taghi Shamekhi

استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177419)

8
2
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی